Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Hóa chất tinh khiết Trung Quốc

Sodium Nitrate

Sodium Nitrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Chromium (III) Chloride Hexahydrate

Chromium (III) Chloride Hexahydrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Sodium Fluorosilicate

Sodium Fluorosilicate

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Sucrose - đường kính

Sucrose - đường kính

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Sodium Acetate Trihydrate

Sodium Acetate Trihydrate

Xuất xử: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Thiourea

Thiourea

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
 Thủy ngân (II) Sulfate

Thủy ngân (II) Sulfate

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 250g/chai

Liên hệ
Thủy ngân (II) Nitrate

Thủy ngân (II) Nitrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Strontium Chloride

Strontium Chloride

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
 Strontium Nitrate

Strontium Nitrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Hóa chất Selen

Hóa chất Selen

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 10g/chai

Liên hệ
Sodium Sulfur Cyanide

Sodium Sulfur Cyanide

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Sodium Acetate Anhydrous

Sodium Acetate Anhydrous

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Sodium Metal Na

Sodium Metal Na

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 250g/chai

Liên hệ
Naphthalene

Naphthalene

Xuất xử: Trung Quốc

Quy cách: 250g/chai

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803