Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Hóa chất tinh khiết Tư Bản

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 108087

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ
 Buffer solution

Buffer solution

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 1016451000

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Sodium hydrogen sulfite

Sodium hydrogen sulfite

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 8063561000

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
D(-)-Fructose

D(-)-Fructose

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 104007

Quy cách:: 250g, 1kg

Liên hệ
N,N-Dimethylformamide

N,N-Dimethylformamide

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 8222751000

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Indole-3-acetic acid

Indole-3-acetic acid

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 100353

Quy cách: 10g, 100g/chai

Liên hệ
Urea

Urea

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 8187101000

Quy cách: 1kg/chai

Liên hệ
Ammonium peroxodisulfate

Ammonium peroxodisulfate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 101201

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ
1,10-Phenanthroline monohydrate

1,10-Phenanthroline monohydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 107225

Quy cách: 5g, 10g, 100g

Liên hệ
Potassium nitrate

Potassium nitrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 105063

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ
Phosphate standard solution

Phosphate standard solution

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 1198980500

Quy cách: 500ml/chai

Liên hệ
Zinc sulfate heptahydrate

Zinc sulfate heptahydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 108883

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ
Sodium acetate

Sodium acetate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 106268

Quy cách: 250g, 1kg

Liên hệ
Sodium acetate trihydrate

Sodium acetate trihydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 106267

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ
Sodium dichromate dihydrate

Sodium dichromate dihydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 1063360250: 250g

Code 1063361000: 1kg

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803