Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Hóa chất tinh khiết Tư Bản

Natri hydrogen carbonate

Natri hydrogen carbonate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Natri Clorua

Natri Clorua

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Natri carbonate

Natri carbonate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Kali iodide

Kali iodide

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 250g, 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Kali hydroxide

Kali hydroxide

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai, 1kg/chai

Liên hệ
Perchloric acid 70-72%

Perchloric acid 70-72%

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Nitric acid 65%

Nitric acid 65%

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít; 2.5 lít/chai

Liên hệ
n-Hexane

n-Hexane

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít; 2.5 lít/chai

Liên hệ
Methanol

Methanol

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít; 2.5 lít/chai

Liên hệ
Hydrogen peroxide 30%

Hydrogen peroxide 30%

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 250ml; 500ml;1 lít/chai

Liên hệ
Hydrochloric acid fuming 37%

Hydrochloric acid fuming 37%

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít /chai

Liên hệ
Diethyl ether

Diethyl ether

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Dichloromethane

Dichloromethane

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 1 lít; 2,5 lít/chai

Liên hệ
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Chloroform

Chloroform

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít/chai; 2.5 lít/chai

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803