Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Hóa chất tinh khiết Tư Bản

Agar Extra Pure

Agar Extra Pure

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Mã sản phẩm: 101615 

Liên hệ
Ethyl Acetate

Ethyl Acetate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
8-Hydroxyquinoline

8-Hydroxyquinoline

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 250g/chai

Liên hệ
Methyl red Natri salt

Methyl red Natri salt

Hãng sản: xuất: Merck - Đức

Quy cách: 25g/chai

Liên hệ
Acid Sulfuric 25%

Acid Sulfuric 25%

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Natri Hydroxide

Natri Hydroxide

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1kg/chai

Liên hệ
Barium hydroxide octahydrate

Barium hydroxide octahydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Natri thiosulfate pentahydrate

Natri thiosulfate pentahydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Natri nitrate

Natri nitrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Toluene

Toluene

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1 lít/chai

Liên hệ
Immersion oil

Immersion oil

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500ml/chai

Liên hệ
Dichloran glycerol

Dichloran glycerol

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 100g/chai

Liên hệ
Triphenylmethane

Triphenylmethane

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 50g/chai, 250g/chai

Liên hệ
Pyrogallol

Pyrogallol

Hãng sản xuất: Merck -Đức

Quy cách: 250g/chai, 50g/chai

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803