Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Môi trường nuôi cấy vi sinh

VRB agar

VRB agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
myo-Inositol

myo-Inositol

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
MR-VP broth

MR-VP broth

Hãng sản xuất: Merck

Liên hệ
MRS broth

MRS broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
MRS agar

MRS agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
EE MOSSEL broth

EE MOSSEL broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
m-ENDO agar LES

m-ENDO agar LES

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
SLANETZ and BARTLEY agar

SLANETZ and BARTLEY agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Meat liver agar

Meat liver agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
mTSB-Broth

mTSB-Broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Mannitol salt phenol-red agar

Mannitol salt phenol-red agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Maltose monohydrate

Maltose monohydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Malt extract agar

Malt extract agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Malt extract

Malt extract

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Malachite-green broth

Malachite-green broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803