Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Môi trường nuôi cấy vi sinh

MacCONKEY broth

MacCONKEY broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
MacCONKEY agar

MacCONKEY agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Manganese (II) chloride dihydrate

Manganese (II) chloride dihydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Lysine iron agar

Lysine iron agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Letheen-Broth Base modified

Letheen-Broth Base modified

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Letheen-Agar Base modified

Letheen-Agar Base modified

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Lauryl Sulfate broth

Lauryl Sulfate broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Lactose TTC Agar

Lactose TTC Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Giolitti Cantoni broth

Giolitti Cantoni broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
D-Galactose

D-Galactose

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 50g/chai
Liên hệ
FRASER broth

FRASER broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 500g
Liên hệ
Fluid Thioglycollate medium

Fluid Thioglycollate medium

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng thùng: 5kg
Liên hệ
EMB agar

EMB agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 500g
Liên hệ
Enterococci-Agar

Enterococci-Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803