Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Môi trường nuôi cấy vi sinh

ENDO agar

ENDO agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 500g
Liên hệ
LEVINE-EMB-agar

LEVINE-EMB-agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
EC broth

EC broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 500g
Liên hệ
 E.coli 0157:H7-Agar

E.coli 0157:H7-Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Chai 500g
Liên hệ
D(-)-Sorbitol

D(-)-Sorbitol

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 1kg
Liên hệ
D(-)-Mannitol

D(-)-Mannitol

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 500g
Liên hệ
DRBC agar

DRBC agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Dextrose casein-peptone agar

Dextrose casein-peptone agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Dev Tryptophan Broth

Dev Tryptophan Broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
DEV Lactose peptone broth

DEV Lactose peptone broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Deoxycholate lactose agar

Deoxycholate lactose agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
DCA agar

DCA agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Count agar sugar

Count agar sugar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Bile Aesculin Azide Agar

Bile Aesculin Azide Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
BAT agar

BAT agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803