Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Môi trường nuôi cấy vi sinh

BAIRD-PARKER agar

BAIRD-PARKER agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: đóng chai 500g
Liên hệ
Azide dextrose broth

Azide dextrose broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
L-Arabinose

L-Arabinose

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Antibiotic agar no. 11

Antibiotic agar no. 11

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
SPS Agar

SPS Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Antibiotic agar no.1

Antibiotic agar no.1

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Alkaline Peptone Water

Alkaline Peptone Water

Hãng sản xuất: Merck - Đức
Liên hệ
Agar-agar

Agar-agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Đóng chai: 500g
Liên hệ
Agar test ph 6.0

Agar test ph 6.0

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Cholera Medium TCBS

Cholera Medium TCBS

Hãng sản xuất: Oxoid - Anh

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Peptone Water

Peptone Water

Hãng sản xuất: Oxoid - Anh

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Nutrient Agar

Nutrient Agar

Hãng sản xuất: Oxoid - Anh
Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Mueller Hinton Agar

Mueller Hinton Agar

Hãng sản xuất: Oxoid - Anh

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Mannitol Salt Agar

Mannitol Salt Agar

Hãng sản xuất: Oxoid - Anh

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Lab Lemco Powder

Lab Lemco Powder

Hãng sản xuất: Oxoid - Anh

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803