Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Danh sách các loại hóa chất tinh khiết phân tích của Merck - Đức

23/05/2016 20465
Hãng Merck – Đức là nhà sản xuất hóa chất uy tín hàng đầu thế giới với các loại sản phẩm có độ tinh khiết cao; mang lại kết quả chính xác trong các phân tích, nghiên cứu; hóa chất Merck với số lượng lớn phục vụ nhiều lĩnh vực như thí nghiệm cơ bản, nghiên cứu, hóa lý, môi trường, y dược…Hóa chất Merck được nhập khẩu và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, hóa chất tinh khiết phân tích Merck chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu sử dụng của các ngành, lĩnh vực. Thịnh Quang là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối hóa chất Merck có thương hiệu và uy tín, là đối tác của nhiều khách hàng, trung tâm lớn trên toàn quốc.

Danh sách các loại hóa chất tinh khiết phân tích của Merck - Đức:

Code

Tên hóa chất

1.09623.9026

Ethyl Acetate

1.01615.0100

Agar extra pure

1.01615.9025

Agar extra pure (gia 1 kg)

1.10663.0500

Agar test ph 6.0

1.01614.1000

Agar-agar purified

1.01800.0500

Alkaline peptone water for microbiology

1.13829.0001

Anaerocult A for microbiology (10 sets/hop)

1.01611.0001

Anaerocult A mini

1.16275.0001

Anaerocult C for microbiology

1.15112.0001

Anaerotest for microbiology

1.10235.0500

ANGELOTTI perfringens selective Agar (SPS)

1.05272.0500

Antibiotic Agar No.01

1.05270.0500

Antibiotic Agar No.02

1.05269.0500

Antibiotic Agar No.11

1.10672.0500

Antibiotic Agar No.12

1.05273.0500

Antibiotic Broth

1.01492.0100

Arabinose for microbiology C5H10O5

1.01590.0500

Azide dextrose Broth

1.09875.0001

Bacillus Cereus selective supplement

1.13306.0001

Bactident Coagulase Rabbit Plasma

1.11350.0001

Bactident Indole

1.13300.0001

Bactident Oxidase

1.05406.0500

BAIRD-PARKER Agar

1.07994.0500

BAT agar

1.00072.0500

Bile Salt Aesculin Azid Agar

1.05418.0500

Bismuth sulfite Agar

1.10886.0500

Blood Agar

1.10328.0500

Blood Agar (base) no.2

1.10747.0500

BPLS (Brilliant-green phenol-red lactose sucrose) Agar

1.07232.0500

BPLS Agar (USP)

1.13825.0500

Brain Heart Infusion Agar (BHI Agar)

1.10493.0500

Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth)

1.12587.0500

BRILA broth for microbiology Fluorocult

1.05454.0500

BRILA Broth

1.03032.0500

Bromocresol purple azide Broth

1.01541.0010

Bromocresol green sodium salt indicator water-soluble ACS

1.09628.0500

Buffered Listeria Enrichment Broth base acc. To FDA/BAM 1995

1.02248.0500

Campylobacter Agar

1.11723.0500

Caseinpeptone Lecithine Polysorbate Broth (Base)

1.05267.0500

Cereus selective Agar (MYB)

1.01868.0100

Caseinhydrolysate Glucose Yeast extract broth

1.05284.0500

Certrimide Agar

1.01568.1000

Chemizorb Granules

1.16122.0500

 Chromocult TBX agar (tryptone bile X-glucuronide)

1.00432.0010

Chromocult Listeria Agar Selective

1.00439.0010

Chromocult Listeria Agar Enrichment

1.05469.0500

CHAPMAN Agar

1.00888.0001

Clostridium perfringens selective supplement (16fl/box)

1.00888.0010

Clostridium perfringens selective supplement (10fl/box)

1.10426.0500

COLIFORM Agar

1.00850.0100

Coliform Agar ES 100g

1.00850.0500

Coliform Agar ES 500g

1.10455.0500

Columbia Agar

1.10878.0500

Count agar sugar free FIL-IDF

1.00778.0001

Cult-dip combi

1.05460.0500

CZAPEK-DOX Agar

1.10259.0500

DCA agar

1.10270.0500

Deoxycholate citrate lactose sucrose Agar (DCLS)

1.02894.0500

Deoxycholate lactose Agar

1.10686.0500

DEV Dextrose Broth

1.10690.0500

DEV Lactose peptone Broth

1.10694.0500

MT NC vi sinh : DEV Tryptophan broth

1.10860.0500

Dextrose casein-peptone agar

1.11435.0500

DHL agar acc. To Sakazaki

1.00466.0500

Dichloran Rose-Bengal chloramphenicol Agar

1.00465.0500

Dicloran Glycerol Agar (DG18)

1.11699.0500

Differential reinforced clostridial Broth (DRCM)

1.08374.0010

Trypto phan

1.08375.0025

DL-Tryptophan for microbiology

1.08374.0100

L-Tryptophan for biochemistry

1.05982.0500

D-Mannitol for microbiology

1.07758.1000

D-Sorbitol extra pure for microbiology C6H14O6

1.04036.0500

E.coli 0157:H7-Agar

1.10765.0500

EC Broth

1.03784.0001

Egg yolk emulsion sterile 10x100ml

1.03785.0050

Egg yolk tellurite emulsion sterile

1.03785.0001

Egg yolk tellurite emulsion sterile 10x50ml

1.03784.0100

Egg York emulsion sterile

1.01342.0500

EMB - LEVINE Agar

1.04044.0500

ENDO Agar

1.00950.0500

Enterococci-Agar

1.01347.0500

Eosin Methylene Blue Agar (EMB agar)

1.08191.0500

Fluid thioglycolate medium

1.10398.0500

Fraser Listeria selective enrichment Broth

1.10399.0001

Fraser Listeria selective supplement

1.09161.0100

Ferroin solution

1.04062.0050

Galactose

1.04070.0500

Gelatin for microbiology

1.10675.0500

Giolitti-Cantoni Broth

1.04074.1000

Glucose monohydrate for biopharmaceutical

1.08342.1000

Glucose monohydrate for microbiology

1.10756.0500

GN enrichment Broth

1.11681.0500

Hektoen enteric Agar

1.10991.0500

KING agar B

1.03913.0500

KLIGLER Double sugar iron Agar (KIA)

1.09293.0100

KOVACS indole reagent for microbiology

1.05395.0500

KRANEP Agar

1.07661.0500

Lactose Broth

1.07657.1000

Lactose monohydrate for microbiology

1.07680.0500

Lactose TTC Agar with Tergitol 7

1.10266.0500

Lauryl sulfate Broth

1.02896.0500

LEIFSON Deoxycholate citrate Agar

1.10404.0500

Letheen Agar

1.10405.0500

Letheen Broth

1.00427.0500

Listeria Selective Agar Base acc. OTTA

1.10549.0500

Listeria enrichment broth

1.11951.0500

Listeria Enrichment Broth (base) FDA/IDF-FIL

1.11883.0001

Listeria selective enrichment supplement acc. To FDA-BAM 1992 (16 fl/box)

1.11781.0001

Listeria Selective Supplement

1.10620.0500

LMX broth modified acc. To MANaFI and OSSMER , Fluorocult

1.11640.0500

Lysine iron agar

1.15108.0500

M 17 Agar acc to TERZAGHI

1.05934.0100

Manganese (II) chloride dihydrate

1.05934.1000

Manganese (II) chloride dihydrate for analysis, mncl2x2h2o

1.05465.0500

Macconkey Agar

1.05396.0500

Macconkey Broth

1.10329.0500

Malachite-green Broth

1.05391.0500

Malt extract

1.05398.0500

Malt extract Agar

1.05910.0500

Maltose monohydrate for microbiology

1.05404.0500

Mannitol salt phenol-red Agar

1.12535.0500

Maximum recovery diluent for microbiology

1.09205.0500

Mcaso Broth

1.03979.0500

Meat extract dry, granulated

1.15045.0500

Meat liver Agar

1.10750.0500

Membrane-filter ENDO Broth

VN-06027.0000

Ethanol

1.05262.0500

Membrane-filter Enterococcus selective Agar acc. To Slanetz and Bartley

1.11277.0500

M-ENDO Agar

1.05394.0500

MOSSEL-Enterobacteriaceae enrichment Broth

1.10660.0500

MRS Lactobacillus Agar

1.10661.0500

MRS Lactobacillus Broth

1.05712.0500

MR-VP (MR-Voges-Proskauer) Broth

1.05437.0500

MUELLER-HINTON Agar

1.05435.0500

MUELLER-HINTON Agar acc.to NCCLS

1.04728.0100

Myo-Inositol for microbiology C6H12O6

491207

Novobiocin, Sodium Salt

1.05450.0500

Nutrient Agar

1.05443.0500

Nutrient Broth

1.10282.0500

OF Basal medium

1.10877.0500

OGY Oxytetracycline glucose yeast Agar

1.09877.0001

OGY selective supplement

1.05978.0500

OGYE Agar, Base

1.10673.0500

Orange serum agar

1.07004.0500

Oxford Listeria selective Agar

1.07006.0001

Oxford Listeria selective supplement

1.11755.0500

Palcam Listeria selective Agar

1.12122.0001

Palcam Listeria selective supplement

1.07213.1000

Peptone from casein pancreatic digested, granulated for microbiology

1.02239.0500

Peptone from casein pancreatic digested, granulated for microbiology 500g

1.07224.1000

Peptone from meat peptic digested, granulated for microbiology

1.07228.5000

Peptone water (buffered) for microbiology (25,5g/l)

1.07228.0500

Peptone water for microbiology

1.10987.0500

Phenol-red Broth

1.05463.0500

Plate count Agar

1.15338.0500

Plate count skim milk agar

1.05164.0100

Potassium tellurite trihydrate for microbiology

1.10130.0500

Potato glucose Agar

1.10989.0500

Pseudomonas F Agar

1.07620.0500

MT NC vi sinh : Pseudomonas Selective agar (base)

1.10988.0500

Pseudomonas P Agar

1.00416.0500

R2A Agar

1.07500.0001

Rambach Agar 1set

1.07500.0002

Rambach Agar

1.05410.0500

Reinforced clostridial agar

1.05411.0500

Reinforced clostridial Medium

1.15525.0001

RINGER tablets

1.00467.0500

Rose-Bengal chloramphenicol Agar

1.16954.0001

Recalibration Set Rqflex, Recalectoquant

1.07315.0500

SABOURAUD 2% dextrose Agar

1.05438.0500

SABOURAUD 4% glucose Agar

1.05439.0500

SABOURAUD 4% maltose Agar

1.07662.0500

SABOURAUD-1% dextrose-1% maltose Agar

1.08339.0500

SABOURAUD-2% dextrose Broth

1.07700.0500

Salmonella enrichment Broth

1.10236.0500

Salmonella enrichment Broth (acc.to Rappaport)

1.07667.0500

Salmonella Shigella Agar (SS)

1.10153.0500

Salmosyst Broth

1.10141.0001

Salmosyst selective supplement

1.07709.0500

Selenite cystine enrichment Broth

1.07717.0500

Selenite enrichment Broth

1.09080.1000

Silver nitrate solution c(AgNO3) = 1 mol/1 (1N) titripur®

1.05470.0500

SIM medium

1.02501.0500

SIMMONS citrate agar

1.15363.0500

Skim Milk powder

1.10582.0500

Sodium chloride peptone Broth

1.06504.0100

Sodium deoxycholate for microbiology C24H39NaO4

1.11885.0001

Stain set for the gram staining method (5x500ml)

1.07687.0250

Sucrose (saccharose) for biopharmaceutical C12H12O11

1.10864.0500

Sulfite iron Agar

1.05178.0500

TBG (Tetrathionate Brilliant Green Bile) Broth

1.10263.0500

TCBS-Vibrio selective Agar

1.04140.0001

Test Singlepath Salmonella (25 tests/box)

1.04148.0001

Singlepath®l'mono Rapid test

1.05285.0500

Tetrathionate Broth

1.10863.0500

Tetrathionate enrichment Broth

8.21895.1000

Tetraisopropyl orthotitanate for synthesis

1.10128.0500

TGE-Tryptone Glucose Extract agar

8.20350.0100

Tributyl citrate

1.03915.0500

Triple Sugar Iron Agar

1.05458.0500

Tryptic Soy Agar (CASO Agar)

1.07324.0500

Tryptic Soy Agar with Lecithin

1.05459.0500

Tryptic soy Broth (Caso Broth)

1.10859.0500

Tryptone Water

1.10676.0500

Tryptose Broth

1.10213.1000

Tryptose for microbiology

1.11972.0500

TSC-Tryptose sulfite cycloserine Agar

1.05264.0500

TSN agar Perfringens selective agar acc. To Marshall

1.00445.0500

Universal beer agar

1.07043.1000

Universal peptone M66

1.08492.0500

Urea Agar

1.08483.0500

Urea Broth

1.04039.0001

UVM II supplement

1.10824.0500

UVM modified Listeria Broth

1.12537.0001

UV lamp 254 nm for thin-layer chromatography

1.11988.0100

Vitamin B12 test Broth

1.05405.0500

Vogel & Johnson Agar Base

1.01406.0500

VRB (Crystal-violet neutral red bile) agar

1.10275.0500

VRBD (Crystal-violet neutral-red bile dextrose) agar

1.05448.0500

Wort Agar

1.05287.0500

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar

1.13919.0500

XLT4 agar

1.08981.0100

XLT4 agar supplement

1.03753.0500

Yeast extract

1.03750.0500

Yeast extract agar

1.13116.0500

Yeast extract agar acc. To ISO 6222 and Swedish Standard SS 028171 for microbiology

1.16000.0500

YGC Agar Yeast extract-glucose-chloramphenicol agar

1.09215.0500

Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution

8.14113.0100

(-)-Menthol for synthesis C10H20O

8.20761.0025

(+)-P-Menth-1-EN-4-OL for synthesis

8.21714.0100

4-Bromophenol for synthesis

8.14472.0025

(1S)-(-)-Borneol C10H18O

8.40083.0250

(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate

8.06061.0100

(2-Methoxyethyl) acetate for synthesis

8.16014.0100

(R)-(+)-Cysteine for synthesis C3H7NO2S

8.20942.0025

(S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid for synthesis C5H7NO3

8.16004.0100

(S)-(+)-Glutamic acid for synthesis C5H9NO4

8.16005.0100

(S)-(+)-Histidine hydrochloride monohydrate C6H10CIN3O2.H2O

8.04324.0250

1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane C6H7C13O.5H2O

1.01005.1000

1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate  Ph Eur, BP, JP C4H7Cl3O.5H2O

1.00034.1000

1,1,2,2-Tetrabromoethane C2H2Br4

1.07223.0010

1,10-Phenanthroline chloride monohydrate C12H9CIN2.H2O

1.07223.0005

1,10-Phenanthroline chloride monohydrate, PA

1.07225.0100

1,10-phenanthroline monohydrate C12H8N2.H2O

1.07225.0005

1,10-Phenanthroline monohydrate, PA C12H82.H2O 5g

1.07225.0010

1,10-Phenanthroline monohydrate, PA C12H82.H2O 10g

1.07531.0001

1,2-(Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) C15H11N3O

1.07531.0005

1,2-(Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) C15H11N3O 5g

8.09733.1000

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene C10H12

8.07516.0100

1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-Dianhydride for synthesis

8.20138.0500

1,2,4-Benzenetetracarboxylic-1,2-Anhydride for synthesis

8.08388.0100

1,2,4-Triazole for synthesis C2H3N3

1.59695.0500

1,2-Dichloroethane C2H4Cl2;clch2ch2cl

1.00955.1000

1,2-Dichloroethane extra pure

1.06531.0025

1,2-Naphtoquinon-4-sulfonic acid sodium salt, PA c10h5nao5s

1.07478.2500

1,2-Propanediol extra pure CH3CH(OH)CH2OH; C3H8O2

8.22324.1000

1,2-Propanediol for synthesis

8.01299.0100

1,3,5-Benzenetricarboxylic acid C9H6O6

8.03226.0100

1,4-Dichlorobenzene

8.03120.0010

1,4-Dinitrobenzene for synthesis

1.09671.1000

1,4-Dioxan C4H8O2

1.09671.0250

1,4-Dioxan

1.03115.1000

1,4-Dioxan extra pure C4H8O2

1.03132.1000

1,4-Dioxan for liquid chromatography C4H8O2

1.11474.0001

1,4-Dithiothreitol for biopharmaceutical C4H10O2S2

1.03091.0025

1,5-Diphenylcarbazide, PA C13H14N4O

1.03087.0005

1,5-Diphenylcarbazone (cont. Diphenylcarbazide) C13H12N4O

1.07998.0025

1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-disulfonic acid,

1.00099.0025

1-Amino-2-Hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid, PA C10H9NO4S

8.22262.1000

1-Butanol for synthesis CH3(CH2)3OH

1.01990.1000

1-Butanol, PA CH3(CH2)3OH

8.40008.0100

1-Cetylpyridinium chloride monohydrate C21H38CIN.H2O

1.02427.0100

1-Chloro-2,4-dinitrobenzene C6H3CIN2O4

8.02491.0100

1-Cyanoguanidine for synthesis C2H4N4

8.02491.1000

1-Cyanoguanidine C2H4N4

8.22047.0100

1-Docosanol C22H46O

1.02966.0020

1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene C6H3FN2O4.

1.02966.0100

1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene C6H3FN2O4 100g

8.04393.1000

1-Hexanol for synthesis CH3(CH2)5OH

8.06072.2500

1-Methyl-2-pyrrolidone C5H9NO

8.06072.1000

1-Methyl-2-Pyrrolidone for synthesis

8.05852.0100

1-Methylimidazole for synthesis C4H6N2

1.06223.0050

1-Naphthol, PA C10H8O 50g

1.06223.0250

1-Naphthol, PA C10H8O  250g

8.22289.0250

1-Naphthol, PA C10H8O

1.06202.0005

1-Naphtholbenzein Indicator C27H18O2

1.06220.0010

1-Naphthylacetic acid for biopharmaceutical (NAA) C12H10O2

8.22291.0100

1-Naphthylamine for synthesis C10H9N 100g

1.06245.0100

1-Naphthylamine, PA C10H9N

1.00991.1000

1-Octanol extra pure C8H18O; CH3(CH2)7OH

8.20931.1000

1-Octanol for synthesis

1.18304.0025

1-Pentane sulfonic acid, sodium salt, HPLC c5h11nao3s

1.00997.1000

1-Propanol C3H8O; CH3CH2CH2OH

8.08146.0100

1-Tetradecanol for synthesis CH3(CH2)13OH

8.08468.0100

1-Undecanol for synthesis C11H24O

8.08518.0005

1-Vinyl-2-pyrrolidone

8.08518.0250

1-Vinyl-2-pyrrolidone C6H9NO

8.03237.1000

2-(Dimethylamino)-ethanol

1.11805.0005

2,2,2-Trifluoro-N-Methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide (MSTFA) c6h12f3nosi

1.03098.0025

2,2'-Bipyridine C10H8N2

8.02936.0100

2,2-Dimethoxypropane C5H12O2

1.03291.0001

2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid C14H8N2O8S2

1.03291.0025

2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid C14H8N2O8S2 25g

8.41109.0005

2,2'-Dipyridyl disulfide C10H8N2S2

1.08380.0010

2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride C19H15CIN4 10g

1.08380.0100

2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride C19H15CIN4 100g

8.18732.0025

2,3-Hexanedione for synthesis

8.14578.0050

2,3-Naphthalenediol for synthesis C10H8O2

8.18555.0025

2,3-Pentanedione for synthesis

1.10238.0005

2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine C18H12N6

1.10238.0001

2,4,6-Tri(2-Pyridyl)-1,3,5-triazine, PA C18H12N6

8.08614.0100

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine C3H6N6

8.20451.1000

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid C8H6Cl2O3; 2,4-(Cl)2C6H3OC

8.20451.0005

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid for synthesis 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH 5g

8.20451.0250

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid for synthesis 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH

8.03770.0250

2,4-Dimethylphenol C8H10O

8.03774.0100

2,4-Dimethylphenol  C8H10O 100g

8.20444.0005

2,6-Dichloro-4-Nitroaniline-for synthesis 2,6-(Cl)2--(NO2)C6H2NH2

1.03028.0005

2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, PA C12H6Cl2NNaO2.2H2O

1.59139.0003

2,6-Dichloroquinone--4-chloroimide Reag. C6H2Cl3NO

1.03037.0010

2,6-Dichloroquinone--4-chloroimide, PA C6H2Cl3NO

1.03768.0100

2,6-Dimethylphenol C8H10O

8.22021.0500

2,6-di-tert-butyl-4-Methylphenol for synthesis 2,6-[(CH3)3C]2-4-(CH3)C6H2OH

1.09676.0005

2',7'-Dichlorofluorescein fluorescence indicator C20H10Cl2O5

8.20851.0100

2,7-Naphthalenediol C10H8O2

1.15231.0025

2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid sodium salt buffer c8h17n2nao4s

8.01410.0100

2-Amino-1-butanol

8.00386.0100

2-Amino-4-methylpyridine C6H8N2

8.00417.0100

2-Amino-6-methylpyridine C6H8N2

8.18675.0050

2-Aminodimethyl terephthalate

8.41636.0005

2-Aminoethyldiphenyl borate for synthesis C14H16BNO;

8.22263.1000

2-Butanol for synthesis C4H10O

8.22263.2500

2-Butanol for synthesis C4H10O, CH3CH(OH)CH2CH3

1.09630.1000

2-Butanol, PA C4H10O, CH3CH(OH)CH2CH3

8.02253.0100

2-Chlorophenol for synthesis C6h5clo

8.00187.0100

2-Ethoxyethyl acetate for synthesis

8.00141.0100

2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid for synthesis C7H4N2O7

8.00640.0250

2-Hydroxybenzaldehyde C7H8O2

8.20662.0050

2-Hydroxybenzyl alcohol for synthesis C7H8O2

8.00588.0250

2-Hydroxyethyl methacrylate C6H10O3

8.05740.0250

2-Mercaptoethanol for synthesis C2H6OS; HSCH2CH2OH

1.15433.0050

2-Mercaptoethanol, PA HSCH2CH2OH

8.18339.0250

2-Methoxyphenol C7H8O2

8.21901.0100

2-Methylbenzoic acid for synthesis C8H8O2

1.06126.0250

2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate C6H13NO4S.H2O

1.06126.0025

2-Morpholinoethanesulfonic-2 acid monohydrate (MES) C6H13NO4S.H2O

1.06234.0100

2-Naphthol C10H8O

8.22293.0025

2-Nitrobenzaldehyde for synthesis

1.06764.0010

2-Nitrobenzaldehyde reagent

8.41747.0001

2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside for synthesis C12H15NO8

8.18625.0100

2-Phenylethyl acetate for synthesis

8.06806.0100

2-Nitrotoluene for synthesis C7H7NO2

8.06838.1000

N-Nonane for synthesis

1.00998.1000

2-Propanol for gas chrom. CH3CH(OH)CH3 1kg

1.00998.2500

2-Propanol for gas chrom. CH3CH(OH)CH3

1.01040.1000

2-Propanol, gradient HPLC CH3CH(OH)CH3

1.09634.1000

2-Propanol, PA CH3CH(OH)CH3 100g

1.09634.2500

2-Propanol, PA CH3CH(OH)CH3

8.07041.0005

2-Pyrrolidone for synthesis C4H7NO

8.20246.0100

2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for synthesis (Butyl hydroxyanisole) (BHA) C11H16O2

1.08180.0025

2-Thiobarbituric acid C4H4N2O2S

8.08469.0100

2-Undecanone C11H22O

8.00737.0100

3,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis

8.18353.0010

3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde for synthesis

8.21222.0250

2,3-Dimethylaniline for synthesis C8H11N

8.21221.0005

3,5-Dimethylphenol for synthesis

8.03075.0100

3,5-Dinitrobenzoyl chloride for synthesis C7h3cln2o5

1.01922.0100

3,5-Pyrocatecholdisulfonic acid disodium salt monohydrate

8.14495.0500

3-Amino-1H-1,2,4-triazole C2H4N4

8.00423.0250

3-Amino-1-propanol

8.02200.0010

3-Amino-2-chloropyridine for synthesis 3-(NH2)-2-(Cl)C5H3N

8.14182.0050

3-Amino-5-methylisoxazol C4H6N2O

8.00420.0005

3-Aminophenol for synthesis 3-(NH2)C6H4OH

8.02637.0250

3-Chloro-1,2-propanediol c3h7clo2

8.21276.0250

3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde for synthesis

8.14201.0025

3-Hydroxy-2-Methyl-4-Pyranone for synthesis C6H6O3

8.41705.0050

3-Mercapto-1,2-propanediol C3H8O2S 50g

8.41705.0250

3-Mercapto-1,2-propanediol C3H8O2S

8.05967.0100

3-Mercaptopropionic acid for synthesis C3H6O2S

8.41399.0025

3-Methyl-2-butanol for synthesis C5H12O

1.06129.0025

3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer C7H15NO4S

8.41713.0025

4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol C12H9N3O4

8.03057.1000

4-(Dimethylamino)benzaldehyde C9H11NO; 4-[(CH3)2N]C6H4CHO 1000g

8.03057.0100

4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis

8.03057.0250

4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis 4-[(CH3)2N]C6H4CHO

1.03058.0025

4-(Dimethylamino)benzaldehyde, PA 4-[(CH3)2N]C6H4CHO

8.22034.0010

4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde C11H13NO

1.07299.0250

4-(Methylamino)phenol sulfate C14H20N2O6S

8.08125.0250

4,4'-Bis(dimethylamino)-benzophenone C17H20N2O

8.21073.0250

4,4'-Diaminodiphenyl sulfone for synthesis

8.01309.0025

4-Amino-1,2,4-triazole C2H4N4

1.07293.0010

4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5 one, PA C11H13N3O

8.22312.0250

4-Aminobenzoic acid for synthesis

8.00302.0100

4-Aminobutyric acid for synthesis H2NCH2CH2CH2COOH

8.00421.0005

4-Aminophenol for synthesis 4-(NH2)C6H4OH

8.00421.0250

4-Aminophenol for synthesis

1.07293.0100

4-Amono-2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, PA C11H13N3O

8.02295.1000

4-Chloro-3-methylphenol c7h7clo

8.41480.0050

4-Chloroacetanilide for synthesis C8h8clno

1.59513.0002

4-Chloroacetanilide Reag.

8.02613.0500

4-Chloroaniline c6h6cln

8.02613.0100

4-Chloroaniline for synthesis C6h6cln

8.02254.0100

4-Chlorophenol for synthesis C6h5clo; clc6h4oh

1.03058.0100

4-(Dimethylamino)benzaldehyde C9H11NO; 4-[(CH3)2N]C6H4CHO

8.14665.0001

4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine for synthesis C11h14clno

8.41619.0100

4-Chlorophenoxyacetic acid c8h7clo3

8.21802.0100

4-Fluorotoluene

8.04311.0100

4-Hydroxyacetophenone for synthesis

8.22070.0025

4-Hydroxy-3-Methoxycinnamic acid for synthesis 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCO

8.41410.0025

4-Hydroxybenzhydrazide C7H8N2O2

8.21814.0005

4-Hydroxybenzoic acid for synthesis C7H6O3; M 138.12

8.21814.0250

4-Hydroxybenzoic acid for synthesis

8.40118.0025

4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone for synthesis

8.22161.0010

4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid for synthesis

8.07025.0100

4-Isopropylbenzaldehyde for synthesis C10H12O

8.05795.0250

4'-Methoxyacetophenone for synthesis 4-(CH3O)C6H4COCH3

1.59608.0025

4-Methoxybenzaldehyde (anisaldehyde) Reag. Ph Eur C8H8O2

8.22314.0250

4-Methoxybenzaldehyde for synthesis 4-(CH3O)C6H4CHO

8.03269.0250

4-Methyl-1,3-phenylenediamine C7H10N2

8.05804.1000

4-Methyl-2-pentanol C6H14O

8.06225.0250

4-Metoxy-2-nitroaniline for synthesis 4-(CH3O)-2-(NO2)C6H3NH2

8.06772.0250

4-Nitebenzoyl chloride for synthesis 4-(NO2)c6h4cocl

8.22292.0250

4-Nitroaniline for synthesis

8.20896.0100

4-Nitrophenol for synthesis C6H5NO3

1.06798.0025

4-Nitrophenol indicator O2NC6H4OH 25g

1.06798.0100

4-Nitrophenol indicator O2NC6H4OH

8.06807.0100

4-Nitrotoluene C7H7NO2

8.06753.0100

4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide for synthesis 4-(H2NNHCO)C5H4N

1.03059.0005

5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-Rhodanine, PA C12H12N2OS2

8.20071.0010

5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione (Luminol) C8H7N3O2

1.03094.0010

5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride c12h12clno2s

1.03094.0001

5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride for biopharmaceutical C12h12clno2s

1.24807.0001

6-(Furturylamino)pyrine for biopharmaceutical/ Kinetine C10H9N5O

8.20261.0250

8-Hydroxyquinoline for synthesis C9H7NO

1.07098.0050

8-Hydroxyquinoline, PA C9H7NO

8.14312.0100

Acenaphthene for synthesis

8.20002.0025

Acetaldehyde dimethyl acetal for synthesis CH3CH(OCH3)2

8.00004.0500

Acetaldehyde for synthesis CH3CHO

8.22343.0100

Acetamide C2H5NO; CH3CONH2

1.00011.0005

Acetanilide

1.00010.1000

Acetanilide cryst. Extra pure C8H9NO

1.59520.0100

Acetic acid (glacial) 100% anhydrous Reag. Ph Eur

1.00063.1000

Acetic acid glacial, PA CH3COOH 100g

1.00063.2500

Acetic acid glacial, PA CH3COOH

8.22278.1000

Acetic anhydride for synthesis (CH3CO)2O

1.00042.1000

Acetic anhydride, PA (CH3CO)2O

1.00012.1000

Acetone for gas chromatography CH3COCH3

1.00020.1000

Acetone, HPLC C3H6O

1.00014.1000

Acetone, PA C3H6O 1kg

1.00014.2500

Acetone, PA C3H6O

1.00014.9025

Acetone, PA (giaù 1kg) C3H6O

1.00017.1000

Acetonitrile for gas chrom. CH3CN

1.00030.1000

Acetonitrile, gradient grade, HPLC CH3CN 1kg

1.00030.4000

Acetonitrile, gradient grade, HPLC

1.00030.2500

Acetonitrile, gradient grade, HPLC CH3CN

1.14291.1000

Acetonitrile, isocratic, HPLC CH3CN 1kg

1.14291.2500

Acetonitrile, isocratic, HPLC CH3CN

8.00028.1000

Acetophenone for synthesis

8.22252.1000

Acetyl chloride c2h3clo

1.00031.0250

Acetyl chloride, PA CH3COCl

8.00023.1000

Acetylacetone C5H8O2

1.09600.0100

Acetylacetone C5H8O2; CH3COCH2COCH3

8.00023.0250

Acetylacetone C5H8O2 250g

1.09600.0500

Acetylacetone, PA CH3COCH2COCH3

8.14620.0025

Acetylcholine bromide c7h16brno2

8.21655.0005

Acridine for synthesis C13H9N

1.10784.1000

Acrylamide for electrophoresis C3H5NO; CH2CHCONH2

8.00830.0500

Acrylamide for synthesis

1.00638.1000

Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% for electrophoresis

8.00181.0100

Axit acrylic : Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis C3H4O2;

8.00181.1000

Acrylic acid CH2=CHCOOH

1.02206.0001

Adapter (PTFE) Luer inlet for solvent reservoir, for lichrolut columns of various sizes (10 cái/hộp)

1.09224.0001

TUBE-ADAPTER FOR MAS 100 AIRSAMPLER

1.16802.0025

Agarose for electrophoresis

1.12018.0005

Albumin

1.15640.0001

Aldehyde dehydrogenase lyophilized 100U/vial

1.06279.0025

Alizarin red (CI.58005) for microscopy C14H6Na2O7S

1.05229.0025

Alizarin red (CI.58005) for microscopy

8.21944.0100

Alkylbenzyldimethylammmonium chloride for synthesis RC6H5CH2(CH3)2ncl

1.01329.0001

Alpha-Amylase

8.20051.0100

Aluminium (granulated) Al

8.14917.0100

Aluminium (grit) for synthesis

1.01031.0500

Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate NH4Al(SO4)2

8.01082.0100

Aluminium chloride anhydrous for synthesis Alcl3

8.01081.0100

Aluminium chloride anhydrous powder alcl3; M 133.34

8.01081.0500

Aluminium chloride anhydrous powder for synthesis Alcl3

1.01056.1000

Aluminium fine powder Al

1.01056.0250

Aluminium fine powder

1.01091.1000

Aluminium hydroxide powder pure Al(OH)3

1.01086.1000

Aluminium nitrate nonahydrate extra pure Al(NO3)3.9H2O

1.01092.0500

Aluminium oxide 60 GF254 neutral (type E) for thin-layer-chromatography

1.01076.1000

Aluminium oxide 90 active basic (0.063-0.2mm) for column chrom.

1.01097.1000

Aluminium oxide 90 standardized

1.01077.1000

Aluminium oxide 90 active neutral

1.01095.1000

Aluminium oxide anhydrous Al2O3

1.01435.1000

Aluminium oxide anhydrous bead, desiccant Al2O3

1.01058.0100

Aluminium oxide granules 1-5mm Al2O3

1.01047.1000

Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, PA alk(SO4)2.12H2O

1.01102.1000

Aluminium sulfate 18-hydrate extra pure Al2(SO4)3.18H2O

1.01102.5000

Aluminium sulfate 18-hydrate extra pure

8.14483.1000

Amidosulfonic acid for synthesis H2NSO3H

8.14483.0100

Amidosulfonic acid for synthesis H2NSO3H 100g

1.00103.0100

Amidosulfonic acid, PA H2NSO3H

1.24802.0500

Aminolevulinic acid c5h10clno3

1.59605.0005

Aminophenol-4 Reag.Ph.Eur

1.05432.1000

Ammonia solution 25%, PA NH4OH

1.05423.1000

Ammonia solution 28-30%, PA

1.05426.1000

Ammonia solution 32% extra pure NH4OH

1.01116.0500

Ammonium acetate, PA NH4CH3COO

1.01220.0100

Ammonium amidosulfonate, PA H2NSO3NH4

1.59504.0250

Ammonium carbonate Reag. Ph Eur

1.59504.0035

Ammonium carbonate Reag.Ph Eur CH6N2O2.CH5NO3

1.02273.0100

Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate, PA (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O

1.02276.0100

Ammonium cerium(IV) nitrate ceh8n8o18; (NH4)2[Ce(NO3)6]

1.02277.1000

Ammonium cerium(IV) nitrate solution 0.1mol/l (0.1N) (NH4)2Ce(NO3)6

1.01143.0050

Ammonium chloride 99,995 Suprapur NH4Cl

1.01145.0500

Ammonium chloride, PA NH4Cl

1.01440.0050

Ammonium dihydrogen phosphate 99,99 (NH4)H2PO4

1.01126.0500

Ammonium dihydrogen phosphate, PA NH4H2PO4

1.01182.1000

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate H24Mo7N6O24.4H2O; (NH4)6Mo7O24.4H2O

21276

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate H24Mo7N6O24.4H2O

1.59050.0050

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate Reag. (NH4)6Mo7O24 x 4H2O

1.01182.0250

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, PA (NH4)6Mo7O24.4H2O

1.03791.1000

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate extra pure Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O

1.03792.0500

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate, PA Fe(NH4)2(SO4)2x6H2O

1.09864.0001

Ammonium Iron (II) sulfate solution (0,1N) Fe(NH4)2(SO4)2

1.03761.1000

Ammonium iron (III) citrate C6H8O7.Fe.NH4

1.03762.1000

Ammonium iron (III) citrate about 18% Fe, DAC

1.03775.1000

Ammonium Iron (III) sulfate dodecahydrate extra pure fenh4(SO4)2x12h2o

1.03776.0500

Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate, PA fenh4(SO4)2x12h2o

1.01226.0100

Ammonium monovanadate, PA NH4VO3 100g

1.01226.0250

Ammonium monovanadate, PA NH4VO3

1.01187.1000

Ammonium nitrate extra pure NH4NO3

1.01188.1000

Ammonium nitrate, PA NH4NO3

1.01188.0500

Ammonium nitrate, PA NH4NO3 500g

1.01201.1000

Ammonium peroxodisulfate (NH4)2S2O8; H8N2O8S2

1.01201.0100

Ammonium peroxodisulfate (Ammonium persulfate) (NH4)2S2O8; H8N2O8S2

1.01201.0500

Ammonium peroxodisulfate, PA (NH4)2S2O8

1.01211.1000

Ammonium sulfate for biopharmaceutical (NH4)2SO4

1.01217.1000

Ammonium sulfate, PA

1.01217.0100

Ammonium sulfate, PA (NH4)2SO4

8.01221.1000

Ammonium sulfite (35% solution in water)

1.01212.1000

Ammonium thiocyanate extra pure NH4SCN

1.09079.1000

Ammonium thiocyanate solution 0,1 mol/l (0,1 N) NH4SCN

1.01213.0500

Ammonium thiocyanate, PA NH4SCN

1.09900.0001

Ammonium thiocyanate, solution O,ln (O,lm) NH4SCN

1.01208.1000

Ammonium thiosulfate H8N2O3S2; (NH4)2S2O3

1.16387.0001

Anaerobic jar 2.5 l-volume

1.01261.0250

Aniline, PA C6H7N 250g

1.01261.1000

Aniline, PA C6H7N

8.01452.0500

Anisole for synthesis

8.20109.0100

Anthracene

8.20112.1000

Anthranilic acid for synthesis C7H7NO2

8.00465.0100

Anthraquinone C14H8O2

8.01461.0025

Anthrone C14H10O

1.01468.0010

Anthrone, PA C14H10O

8.14656.0250

Antimony (III) chloride

1.07838.0250

Antimony (III) chloride PA sbcl3

8.07837.0100

Antimony (V) chloride for synthesis Sbcl5

1.88005.1000

Apura-combititrant 5 one component reagent

1.88005.0500

Apura-combititrant 5 one component reagent 500g

1.88015.1000

Apura-solvent for volumetric Karl Fisher

1.88010.1000

Apura-titrant 5 for volumetric Karl Fisher

1.00127.0100

Ascorbic acid, PA (Vitamin C) C6H8O6

1.00126.0100

Aspartic Acid for biochemistry

1.01301.0050

Auramine (CI.41000) for microscopy

8.20119.0001

Azulene C10H8

1.09211.0010

Azure II (C.I 52010/52015)

1.13301.0001

Bactident Aminopeptidase

1.11351.0001

Bactident catalase reagent

1.00132.0025

Barbituric acid C4H4N2O3

8.00133.0100

Barbituric acid for synthesis C4H4N2O3

1.01719.1000

Barium chloride dihydrate bacl2.2H2O

1.01717.1000

Barium chloride dihydrate extra pure bacl2.2H2O

1.01719.0500

Barium chloride dihydrate, PA bacl2.2H2O

1.01737.0500

Barium hydroxide, PA Ba(OH)2.8H2O

1.01729.0500

Barium nitrate, PA Ba(NO3)2

1.01738.0250

Barium perchlorate anhydrous, PA Ba(clo4)2

1.24518.0005

Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt C26H18N2Na2O6S2

1.01783.1000

Benzene, PA C6H6

8.00468.0250

Benzenesulfonic acid C6H5SO3H

8.22257.1000

Benzoic acid for synthesis C7H6O2

1.02401.0060

Benzoic acid volumetric standard

1.00136.1000

Benzoic acid, PA C7H6O2

1.00136.0100

Benzoic acid, PA C7H6O2 100g

1.00136.0250

Benzoic acid, PA C7H6O2; C6H5COOH

8.00131.0250

Benzoic anhydride for synthesis C14H10O3; (C6H5CO)2O

1.59082.0050

Benzoyl chloride Reag.

8.18701.1000

Benzyl benzoate for synthesis C6H5COOCH2C6H5

8.14363.0500

Benzyldimethyltetradecylammonium chloride c23h42cln.2H2O

8.01516.0250

Benzylideneacetone for synthesis C6H5CH=CHCOCH3

1.01327.0001

Beta-Amylase

1.02127.0100

Beta-Cyclodextrine for biopharmaceutical C42H70O35

1.04054.0500

Bile Salts mixture

1.12979.0001

BIOQUANT Total dietary fiber reagent kit (100 tests/hop)

1.24514.0100

Biotin C10H16N2O3S

8.03090.0100

Biphenyl for synthesis C12H10; C6H5C6H5

1.17077.1000

Biron LF-2000 (Bismuth oxychloride) biclo

1.17010.1000

Biron Silver CO

8.21874.1000

Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DOP) for synthesis C6H4-1,2-(COOCH2CH(C2H5)CH

8.01453.1000

Bis(2-ethylhexyl) adipate C22H42O4

1.01878.0100

Bismuth(III) nitrate basic

1.09223.0001

Bộ kẹp dùng cho đĩa petri thủy tinh : Tripod quick change adapter for MAS Airsampler

1.07907.0001

Bộ test DNA staining kit acc. To Feulgen

1.00165.1000

Boric acid, PA H3BO3

1.00165.0500

Boric acid, PA H3BO3 500g

8.01663.0100

Boron trifluoride-methanol complex for synthesis 100g

8.01663.0500

Boron trifluoride-methanol complex for synthesis 500g

8.01962.0250

BRIJ 35 FOR SYNTHESIS 250 G

1.01310.0050

Brilliant green (CI.42040) for microbiology C27H34N2O4S

1.12553.0025

Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660) for electrophoresis c45h44n3nao7s2

1.01374.0025

Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040) C27H34N2O4S

1.01651.0025

Bromelain

8.20171.0250

Bromine for synthesis Br2

1.01948.0050

Bromine, PA Br2

1.01948.0250

Bromine Br2

1.59100.0001

Bromocresol green Reag. C21H14Br4O5S

1.08121.0001

Bromocresol green, indicator C21H14Br4O5S 1g

1.08121.0005

Bromocresol green, indicator C21H14Br4O5S 5g

1.08121.0025

Bromocresol green, indicator C21H14Br4O5S 25g

1.03025.0005

Bromocresol purple indicator C21H16Br2O5S 5g

1.03025.0025

Bromocresol purple, indicator C21H16Br2O5S 25g

1.01940.0250

Bromoform extra pure chbr3

1.11746.0005

Bromophenol blue sodium salt C19H9Br4NaO5S

1.08122.0005

Bromophenol blue, indicator C9H10Br4O5S 5g

1.08122.0025

Bromophenol blue, indicator C9H10Br4O5S 25g

1.03026.0005

Bromothymol blue, indicator C27H28Br2O5S 5g

1.03026.0025

Bromothymol blue, indicator C27H28Br2O5S 25g

1.01952.0010

Brucine, PA C23H26N2O4

1.09890.0001

Buffer concentrate for 500 ml buffer solution ph 10.00

1.09882.0001

Buffer concentrate for 500 ml buffer solution ph 2.00

1.09893.0001

Buffer concentrate for 500ml (ph13)

1.09888.0001

Buffer concentrate for 500ml (ph18)

1.09400.0500

Buffer Solution colour coded: yellow, ph 10

1.09848.0001

Buffer solution concentrated for 500 ml buffer solution ph 7.00

1.09846.0001

Buffer solution concentrated ph 4.00

1.09432.1000

Buffer solution ph 1.00

1.09436.1000

Buffer solution ph 5.00

1.09437.1000

Buffer solution ph 6.00

1.09460.1000

Buffer solution ph 8.00

1.09438.1000

Buffer solution ph10 1000g

32040

Buffer solution ph10

1.09433.1000

Buffer solution ph2

1.09435.1000

Buffer solution ph4

1.07294.1000

Buffer solution ph6.88

1.09439.1000

Buffer solution ph7

1.09461.1000

Buffer solution ph9

1.01645.1000

Buffer solution ph9.22

1.99004.0001

Buffer solution SRM ph10

1.99001.0001

Buffer solution SRM ph4.01

1.09475.0500

Buffer solution SRM ph4; colour: red

1.99002.0001

Buffer solution SRM ph7

1.09477.0500

Buffer solution SRM ph7; colour: green

1.99003.0001

Buffer solution SRM ph9

1.09476.0500

Buffer solution SRM ph9; colour: blue

1.09468.0100

Buffer tablets ph 7.2

1.18303.0025

Butane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chrom. C4h9nao3s

1.00984.1000

Butanol-iso (Methylpropan), PA

8.17023.1000

Butylhydroxyanisole C11H16O2

8.17074.1000

Butylhydroxytoluene Ph Eu

8.00457.0100

Butyric acid for synthesis CH3CH2CH2COOH

1.03256.0010

Cacodylic acid sodium salt trihydrate

1.02004.0250

Cadmium granular, particle size about 3-6mm

1.02001.0250

Cadmium powder, particle size about 0,3-1,6mm

1.02027.0100

Cadmium sulfate hydrate, PA cdso4.8H2O

1.02584.1000

Caffeine pure C8H10N4O2

1.59692.0001

Caffeine Reag.

1.02315.0005

Calcein indicator C30H26N2O13

1.09325.0500

Calcium acetate c4h6cao4.H2O

1.02059.0050

Calcium carbonate 99.95% Suprapur caco3

1.02410.0050

Calcium carbonate volumetric standard, secondary reference material for complexometry caco3

1.02066.0250

Calcium carbonate, PA caco3

1.02378.0500

Calcium chloride anhydrous cacl2

1.02382.0250

Calcium chloride dihydrate

1.02381.1000

Calcium chloride dihydrate extra pure cacl2.2H2O 1000g

1.42000.5000

Calcium chloride dihydrate extra pure cacl2.2H2O

1.02382.1000

Calcium chloride dihydrate, PA cacl2.2H2O

1.02382.0500

Calcium chloride dihydrate, PA cacl2.2H2O 500g

1.02148.1000

Calcium D-saccharate extra pure USP c6h8cao8.4H2O

1.02094.1000

Calcium gluconate monohydrate extra pure c12h22cao14.H2O

1.02047.1000

Calcium hydroxide, PA Ca(OH)2

1.02047.0500

Calcium hydroxide, PA Ca(OH)2 500g

8.41799.0500

Calcium hypochlorite Ca(ocl)2; cacl2o2

8.41799.0100

Calcium hypochlorite for synthesis Cacl2o2

1.02121.0500

Calcium nitrate tetrahydrate, PA Ca(NO3)2x4h2o

1.02106.0500

Calcium oxide cao

1.02107.1000

Calcium oxide from marble large lumps ~ 13-100 mm LAB

1.01987.1000

Calcium sulfate anhydrous caso4

1.02161.0500

Calcium sulfate dihydrate, PA caso4 x 2H2O

1.04594.0050

Calcon (C.I.15705) metal indicator c20h13n2nao5s

1.04595.0005

Calconcarboxylic acid C21H14N2O7S.3H2O

1.20600.9015

Candurin Silver Fine (15kg/box)

1.20601.1000

Candurin Silver Sheen

8.20255.0250

Carbazole C12H9N

1.02223.1000

Carbon tetrachloride, HPLC ccl4

1.02222.1000

Carbon tetrachloride, PA ccl4

1.15933.0005

Carmine (C.I. 75470) C20H15N4NaO6S.3H2O

1.15933.0025

Carmine (C.I. 75470) C20H15N4NaO6S.3H2O 25g

1.00211.0005

Carminic acid (C.I. 75470)

1.50251.0001

Cartridge HPLC 125-4 STAR-RP-18

235400

Caspase-3 Substrate I, Colorimetric (chai 5mg)

218805

Caspase-9 Substrate II, Colorimetric (chai 5mg)

264155

Caspase-3 Inhibitor II (chai 250ug)

218759

Caspase-8 Inhibitor II (chai 250ug)

218761

Caspase-9 Inhibitor I (chai 250ug)

208925

Camptothecin, Camptotheca acuminata (chai 50mg)

1.02241.1000

Casein solube in alkali

1.02693.0250

Celite 545 (0,02-0,1mm)

1.02693.1000

Celite 545 particle size 0.02-0.1mm

1.02352.0025

Cellobiose for biopharmaceutical C12H22O11

1.02322.0050

Cellulase (0.3U/mg)

1.05730.0001

Cellulose 50 TCL plates 10x20cm

1.02331.0500

Cellulose microrystalline

1.09092.1000

Cerium (IV) sulfate solution 0,1mol/l (0,1N) Ce(SO4)2

1.02274.0025

Cerium (IV) sulfate tetrahydrate, PA Ce(SO4)2x4h2o

1.02274.0100

Cerium(IV) sulfate tetrahydrate Ce(SO4)2.4H2O

1.02038.0025

Cesium chloride, PA cscl

8.18704.1000

Cetyl alcohol for synthesis C16H34O; CH3(CH2)15OH

1.02184.1000

Charcoal activated powder extra pure

1.02183.1000

Charcoal activated pure C

1.02514.1000

Charcoal activated, granular 1.5mm extra pure C

1.02518.1000

Charcoal activated, granular 2.5mm C

1.02186.1000

Charcoal activated, PAC

1.02186.0250

Charcoal activated, PAC 250g

1.12576.0001

Chemizorb Hg absorbent for mercury

1.02051.0500

Chemizorb powder absorbent for spilled liquids

1.02425.1000

Chloral hydrate C2H3Cl3O2

1.59121.0025

Chloral hydrate Reag. Ph Eur - emd230310s3

1.02424.1000

Chloramine T trihydrate extra pure CH3C6H4SO2NClNa.3H2O

8.18705.0250

Chloramine T trihydrate for synthesis 4-(CH3)C6H4SO2NClNa.3H2O

1.59123.0025

Chloramine T trihydrate Reag.Ph. CH3C6H4SO2NClNa.3H2O

1.02426.0250

Chloramine T trihydrate, PA CH3C6H4SO2NClNa.3H2O

8.41528.0050

Chloranilic acid C6H2Cl2O4

1.14401.0001

Chloride test Aquaquant 5-10-20-40-75-150-300mg/l - 300tests

1.14803.0001

Chlorine Test for swimming pools Spectroquant, Method: photometric,

1.14979.0001

Chlorine test (low) in drinking water Refill pack for 1.14978.0001

1.14670.0001

Chlorine Test in freshwater and seawater Aquamerck Method: colorimetric

1.17923.0001

Chlorine Test Paper with colour scale 3 rolls of 4 m 0-500 mg/l Cl2 (3cuon/hop)

8.00412.0100

Chloroacetic acid for synthesis Clch2cooh

8.01791.2500

Chlorobenzene for synthesis C6H5Cl

1.02432.1000

Chloroform for gas chrom. CHCl3

1.02444.1000

Chloroform, HPLC (stabilized with Methyl-2 Butene-2) cHCl3

1.02445.1000

Chloroform, PA cHCl3 1000g

1.02445.2500

Chloroform, PA cHCl3

1.02450.0100

Chloroform-D1 Deuteration cdcl3

1.03024.0005

Chlorophenol red indicator

1.03024.0010

Chlorophenol red indicator C19H12Cl2O5S

1.02333.0250

Chlorotrimethylsiane for gas chrom. (CH3)3sicl

1.02483.1000

Chromium (III) oxide anhydrous Cr2O3

1.00229.0250

Chromium (VI) oxide, PA cro3

1.59620.0001

Chromotrope II B (CI.16575) Reag.

1.02498.0025

Chromotropic acid disodium salt dihydrate, PA C10H6Na2O8S2.2H2O

1.59621.0005

Cineole (Eucalyptol) Reag. C10H18O

8.18707.1000

Citric acid anhydrous C6H8O7

1.00244.1000

Citric acid monohydrate, PA C6H8O7xH2O

1.00244.0500

Citric acid monohydrate, PA C6H8O7xH2O 500g

1.50958.0001

Cột bảo vệ sắc ký lichrocart 4-4 lichrospher 100 NH2 (5 µm) HPLC guard column

1.50959.0001

Cột bảo vệ sắc ký : lichrocart 4-4 lichrospher 100 CN (5 µm) HPLC guard column

1.50032.0001

Cột sắc ký lichrocart 250-4, 6 Purospher STAR RP-8E (5 µm) cartridge

1.02014.0001

Cột lọc SPE - lichrolut RP-18 (40-63µm) 200 mg 3ml standard PP-tubes 50 cái/hộp

1.50834.0001

Cột sắc ký lichrocart 250-4 lichrospher 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge

1.15096.0001

Cột trích lọc Extrelut NT 20 pre-packed columns 25 pieces/box

1.19687.0001

Cột trích lọc : lichrolut RP-18 (40-63 µm) 500 mg 6ml standard PP-tubes 30 extraction tubes

1.02023.0001

Cột trích lọc lichrolut RP-18 (40-63µm) 500 mg 3ml standard 50 tubes

1.19847.0001

Cột trích lọc lichrolut RP-18 E (40-63µm) 200 mg 3ml standard 50 tubes

1.19849.0001

Cột trích lọc lichrolut RP-18 E (40-63µm) 500 mg 3ml standard 50 tubes

1.02529.0100

Cobalt (II) acetate tetrahydrate, PA coc4h6o4.4H2O

1.02539.0100

Cobalt (II) chloride hexahydrate, PA cocl2.6H2O 100g

1.02539.0250

Cobalt (II) chloride hexahydrate, PA cocl2.6H2O

1.02536.0100

Cobalt (II) nitrate hexahydrate, PA con2o6.6H2O

1.02554.0050

Cobalt (II) nitrate hexahydrate, PA,  (max 0.001% Ni) con2o6.6H2O

1.02536.0250

Cobalt(II) nitrate hexahydrate Co(NO3)2.6H2O

1.02556.0250

Cobalt(II) sulfate heptadrate coso4.7H2O

1.17010.9025

Color-Biron Silver

1.17272.1000

Color-Colorona Carmine-Red

1.17389.1000

Color-Colorona Magenta

1.17322.1000

Color-Colorona Red Brown

1.17191.1000

Color-Dichrona RB

1.17463.1000

Colorona Blackstar Blue

1.17405.1000

Colorona Bordeaux

1.17321.1000

Colorona Bright Gold

1.17353.1000

Colorona Bronze

1.17052.1000

Colorona Glitter Chameleon

1.17273.1000

Colorona Imperial red

1.17190.1000

Colorona Majestic Green

1.17479.1000

Color-Timiron Splendid Violet

1.17359.1000

Color-Timiron Super Violet

1.09255.0500

Combicoulomat frit Karl Fischer reagent

1.88009.1000

Combimethanol Solvent for volumetric Karl Fischer CH3OH

1.01340.0025

Congo red (C.I. 22120) indicator C32H22N6Na2O6S2

1.05233.0025

Congo Red (CI.22120)

1.02711.0250

Copper (II) acetate monohydrate, PA

1.02733.1000

Copper (II) chloride dihydrate, PA cucl2x2h2o

1.02733.0250

Copper (II) chloride dihydrate, PA cucl2x2h2o 250g

1.02753.0250

Copper (II) nitrate trihydrate PA Cu(NO3)2x3h2o

1.02791.0250

Copper (II) sulfate anhydrous, PA

1.02787.1000

Copper (II) sulfate pentahydrate extra pure cuso4x5h2o

VN-GINOX-25

Giá Inox để ống nghiệm Φ25, 50 lỗ

1.02790.0250

Copper (II) sulfate pentahydrate, PA cuso4x5h2o

1.02703.0250

Copper fine powder Cu

1.02738.1000

Copper(I) chloride extra pure cucl

1.09288.1000

Copper(II) ethylenediamine solution

1.02792.1000

Copper(II) sulfate anhydrous extra pure cuso4

8.22316.0250

Coumarin

8.41470.0050

Creatine monohydrate for synthesis C4H9N3O2.H2O

1.05206.0050

Creatinine for biochemistry C4H7N3O

1.05225.0005

Cresol red indicator C21H18O5S

1.01408.0025

Crystal violet (CI.42555) C25H30ClN3

1.15940.0025

Crystal violet (CI.42555) for microscopy

1.40824.9025

CSB 100 (gia 1 kg)

8.20354.0010

Curcumin for synthesis [4-(OH)-3-(CH3O)C6H3CH=CHCO

1.14724.0001

Cuvet dạng ống có nắp vặn (Empty cells 16mm with screw caps Spectroquant) 25 pieces/box

1.14946.0001

Cuvet vuông 10mm (Rectangular Cell 10mm) 2 pieces

1.14947.0001

Cuvet vuông 20mm (Rectangular Cell 20mm) 2 pieces

1.14944.0001

Cuvet vuông 50mm (Rectangular Cell 50mm) 2 pieces

1.02827.1000

Cyclohexane, HPLC C6H12

1.09666.1000

Cyclohexane, PA C6H12

1.02888.1000

Cyclohexanone extra pure 1000g

1.02888.2500

Cyclohexanone extra pure

8.02885.1000

Cyclohexylamine C6H13N; C6H11NH2

8.41245.0005

Cyclopentadecanone for synthesis C15H28O

8.02670.0250

Cyclopentanone C5H8O

1.16729.0001

Cell adapter RQ flex

1.04007.0250

D(-)-Fructose for biopharmaceutical C6H12O6

1.05323.0250

D(-)-Fructose for microbiology C6H12O6

1.05983.0250

D(-)-Mannitol for the determination of boric acid C6H14O6

1.24514.0001

D(+)-Biotin (Vitamin H) C10H16N2O3S

1.04058.0025

D(+)-Galactose for biochemistry C6H12O6

8.41864.0025

D-(+)-Glucuronolactone for synthesis C6H8O6

1.08337.0250

D(+)-Glucose anhydrous for biopharmaceutical C6H12O6

1.05388.0025

D(+)-Mannose for biopharmaceutical C6H12O6

1.08689.0025

D(+)-Xylose for biopharmaceutical C5H10O5 25g

1.08689.0100

D(+)-Xylose for biopharmaceutical C5H10O5 100g

1.14667.0001

Dây truyền tín hiệu cho máy quang phổ (PC cable for photometers)

8.03101.0100

Decahydronaphthalene for synthesis C10H18

8.02169.0100

Decanoic acid for synthesis CH3(CH2)8COOH

8.03528.0100

Diacetyl for synthesis CH3COCOCH3

1.01154.0500

Di-Ammonium hydrogen citrate, PA C6H8O7.2NH3

1.01207.0500

Di-Ammonium hydrogen phosphate, PA (NH4)2HPO4

1.01192.0250

Di-Ammonium oxalate monohydrate, PA (NH4)2C2O4.H2O

1.03604.0050

Diastase for biopharmaceutical

8.01522.0100

Dibenzyl ether

1.00163.0250

Di-Boron trioxide for silicate analysis B2O3

8.02892.1000

Dibutyl ether for synthesis (CH3CH2CH2CH2)2O

8.00919.1000

Dibutyl phthalate for synthesis C16H22O4; C6H4(COOC4H9)2; C6H4[COO(CH2)3CH3]2

8.00919.0100

Dibutyl phthalate for synthesis C6H4[COO(CH2)3CH3]2

8.03222.1000

Dibutylamine for synthesis (CH3CH2CH2CH2)2NH

8.04184.0005

Dibutyltin dichloride C8H18Cl2Sn; M 303.83

8.03541.0250

Dichloroacetic acid for synthesis C2H2Cl2O2

1.10888.0100

Dichloroisocyanuric acid dihydrate, PA C3Cl2N3NaO3.2H2O

1.06054.1000

Dichloromethane for gas chrom. CH2Cl2

1.06044.1000

Dichloromethane, HPLC CH2Cl2

1.06050.1000

Dichloromethane, PA CH2Cl2

8.18248.0100

Dichlorophenylphosphine oxide C6H5Cl2OP

1.17193.1000

Dichrona RY

8.02948.0100

Dicyclohexylamine

1.16205.1000

Diethanolamine C4H11NO2; NH(CH2CH2OH)2

8.03116.1000

Diethanolamine for synthesis NH(CH2CH2CH)2

8.41751.0005

Diethyl dicarbonate for synthesis (C2H5OCO)2O

1.00921.1000

Diethyl ether, PA (C2H5)2O

8.03010.1000

Diethylamine for synthesis (C2H5)2NH

8.02934.0250

Diethylene glycol dimethyl ether (stabilised) for synthesis

8.03127.1000

Diethylene glycol monoethyl ether for synthesis C6H14O3

1.08390.0250

Diethylenetriamine pentaaceticacid C14H23N3O10

8.03131.1000

Diethylene glycol for synthesis

8.18454.0100

Dihydrocoumarin C9H8O2

8.18831.1000

Diisobutyl ketone for synthesis C9H18O

8.00866.1000

Diisopropyl ether for synthesis [(CH3)2CH]2O

1.00867.1000

Diisopropyl ether, PA [(CH3)2CH]2O

8.03646.1000

Diisopropylamine for synthesis

1.05699.1000

Di-Lithium tetraborate, PA Li2B4O7

1.05699.0100

Di-Lithium tetraborate, PA Li2B4O7 100g

1.06013.0025

Dimedone, PA C8H12O2

1.02950.0500

Dimethyl sulfoxide for spectroscopy Uvasol C2H6OS; (CH3)2SO

8.02912.1000

Dimethyl sulfoxide for synthesis (CH3)2SO

1.02952.1000

Dimethyl sulfoxide GR for analysis C2H6OS; (CH3)2SO

1.02952.2500

Dimethyl sulfoxide, PA (DMSO) (CH3)2SO

1.03055.0010

Dimethyl yellow (CI.11020) indicator/Dimethylaminoazobenzene C14H15N3

8.22033.1000

Dimethylamine for synthesis

1.03062.0100

Dimethylglyoxime C4H8N2O2

1.12130.0001

Dimidium bromide for surfactant tests c20h18brn3

1.59697.7100

Dimidium bromide Reag. C20h18brn3

1.09669.0100

Dinonyl phthalate for gas chrom. (DNP) C26H42O4

1.12668.0001

DIOL Bản mỏng sắc ký F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm

8.20528.0100

Diphenylamine for synthesis (C6H5)2NH

1.59153.0025

Diphenylamine Reag. (C6H5)2NH

1.03086.0100

Diphenylamine, PA (C6H5)2NH

1.00255.0005

Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt redox indicator c24h20ban2o6s

1.59699.0003

Diphenylcarbazone Reag.

8.21872.0100

Diphenyl sulfone for synthesis C12H10O2S

1.00570.0100

Di-Phosphorus pentoxide, PA

1.00570.0500

Di-Phosphorus pentoxide, PA P2O5

1.05101.1000

Di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous extra pure K2HPO4

1.05104.1000

Di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, PA K2HPO4

1.05099.1000

Di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, PA K2HPO4.3H2O

1.05072.1000

Di-Potassium oxalate extra pure k2c2o4xh2o

1.05073.1000

Di-Potassium oxalate monohydrate, PA K2C2O4.H2O

1.05073.0250

Di-Potassium oxalate monohydrate, PA K2C2O4.H2O 250g

8.22080.0100

Di-Potassium phthalate for synthesis C8H4K2O4

8.03548.0500

Dipropylamine for synthesis

1.06585.5000

Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous extra pure Na2HPO4

1.06586.0500

Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, PA Na2HPO4

1.06580.1000

Di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, PA Na2HPO4.2H2O

1.06580.0500

Di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, PA Na2HPO4.2H2O 500g

1.06573.5000

Di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate cryst. EMPROVE Ph Eur,BP,

1.06579.0500

Di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, PA Na2HPO4.12H2O

1.06575.1000

Di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate Na2HPO4.7H2O; M 268.03

1.06557.1000

Di-Sodium oxalate, PA Na2C2O4

1.06557.0250

Di-Sodium oxalate, PA C2Na2O4 250g

1.06663.0250

Di-Sodium tartrate dihydrate, PA C4H4Na2O6.2H2O

1.06303.1000

DI-NATRIUMTETRABORAT-DECAHYDRAT REINST P

1.06309.0025

Di-Sodium tetraborate anhydrous

1.06306.1000

Di-Sodium tetraborate anhydrous, PA

1.06308.1000

Di-Sodium tetraborate decahydrate

1.06308.0500

Di-Sodium tetraborate decahydrate, PA

1.12144.0025

Disulfine blue VN150 (CI.42045) c27h31n2nao6s2

8.20248.0250

Di-tert-butyl peroxide for synthesis C8H18O2

1.03092.0005

Dithizone, PA C13H12N4S

8.18855.0025

DL-2-Aminobutyric acid C4H9NO2

5.00952.0100

DL-alpha-Tocopheryl acetate Ph Eur.(Vitamin E acetate) C31H52O3

8.41456.0250

DL-Camphor for synthesis C10H16O

1.09656.0005

D-Camphor C10H16O

1.00382.0250

DL-Malic acid for biochemistry C4H6O5

8.14737.1000

DL-Malic acid for synthesis C4H6O5

1.07257.0025

DL-Phenylalanine for biopharmaceutical C9H11NO2

8.22046.0050

Docosane for synthesis C22H46

1.12533.0050

Dodecyl sulfate sodium salt for biochemistry and surfactant tests

1.12533.0250

Dodecyl sulfate sodium salt for biochemistry and surfactant tests c12h25nao4s

8.22050.1000

Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis C12H25OSO2ONa

8.22050.0100

Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis C12h25naso4

1.13760.1000

Dodecyl sulfate sodium salt LAB c12h25nao4s; C12H25OSO2ONa

1.13760.0100

Dodecyl sulfate sodium salt LAB c12h25nao4s; C12H25OSO2ONa 100g

1.07759.0100

D-Sorbitol for biopharmaceutical C6H14O6

1.05990.0050

Dulcitol C6H14O6

1.59628.0001

Emodin Reag.

1.07084.0001

Envirocheck Rodac GKZ with neutralizers

1.16312.0001

Enzym-alpha-Amylase lyophilized 30 000 U/glass

1.15935.0025

Eosin Y (CI.45380) C20H6Br4Na2O5 25g

1.15935.0100

Eosin Y (CI.45380) C20H6Br4Na2O5

1.09844.1000

Eosin Y solution

8.02801.0250

Epsilon-Caprolactone C6H10O2

1.03170.0100

Eriochrome black T (CI.14645) c20h12n3nao7s

1.03170.0025

Eriochrome black T (CI.14645) c20h12n3nao7s 25g

1.03340.0005

Eriochrome blue SE (CI.16680) c16h9cln2na2o9s2

1.03164.0025

Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) C23H15Na3O9S

1.15936.0010

Erythrosine B (C.I. 45430) C10H6I4Na2O5 10g

1.15936.0025

Erythrosine B (C.I. 45430) C10H6I4Na2O5 25g

1.00974.1011

Ethanol (with 1% methyl ethyl ketone), PA C2H5OH

1.11727.1000

Ethanol absolute, gradient HPLC C2H5OH

1.00983.1000

Ethanol absolute, PA (glass) C2H5OH 1000g

1.00983.2500

Ethanol absolute, PA (glass) C2H5OH

1.00971.1000

Ethanol approx. 96% extra pure C2H5OH

1.00990.0500

Ethanol dried (max. 0.02% H2O) C2H5OH

1.00845.2500

Ethanolamine C2H7NO; NH2CH2CH2OH

1.00845.1000

Ethanolamine, PA NH2CH2CH2OH

1.11608.0030

Ethidium bromide (1% solution in water) for electrophoresis

1.11615.0001

Ethidium bromide for biopharmaceutical C21h20brn3

1.00877.1000

Ethyl 4-aminobenzoate (benzocaine) extra pure Ph Eur,BP,USP C9H11NO2

1.00887.5000

Ethyl 4-hydroxybenzoate Ph Eur. C9H10O3

1.10972.1000

Ethyl acetate for gas chrom. C4H8O2; CH3COOC2H5

1.00868.1000

Ethyl acetate, HPLC CH3COOC2H5

1.09623.1000

Ethyl acetate, PA CH3COOC2H5 1000g

1.09623.2500

Ethyl acetate, PA CH3COOC2H5

8.09622.1000

Ethyl acetoacetate C6H10O3

8.01813.0250

Ethyl benzoate C9H10O2

8.00413.1000

Ethyl chloroacetate c4h7clo2

8.00881.0100

Ethyl chloroformate c3h5clo2

8.00882.0100

Ethyl cyanoacetate C5H7NO2 100g

8.00882.0250

Ethyl cyanoacetate C5H7NO2

8.00190.0250

Ethyl hexanoate for synthesis

8.00202.0250

Ethyl octanoate for synthesis

8.00891.1000

Ethyl formate

8.22253.1000

Ethyl methyl ketone for synthesis (MEK) C2H5COCH3

1.09708.1000

Ethyl methyl ketone, PA  CH3COC2H5

8.18970.0250

Ethyl myristate for synthesis C16H32O2

8.41018.0250

Ethyl salicylate for synthesis C9H10O3

8.22329.1000

Ethylene glycol for synthesis HOCH2CH2OH

8.00857.1000

Ethylene glycol monoethyl ether C4H10O2

1.00859.1000

Ethylene glycol monomethyl ether C3H8O2

8.07291.1000

Ethylene glycol monophenyl ether C8H10O2

8.07291.9070

Ethylene glycol monophenyl ether for synthesis (gia 1kg) C8H10O2

1.09621.1000

Ethylene glycol, PA HOCH2CH2OH

8.00947.0500

Ethylenediamine for synthesis H2NCH2CH2NH2

8.19040.0100

Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate C10H14K2N2O8.2H2O

8.00948.0250

Ethylenediammonium dichloride C2H10Cl2N2; H2NCH2CH2NH2.2HCl

1.08423.0250

Ethylenedinitrilotetraacetic acid magnesium disodium salt c10h12mgn2na2o8

1.08436.0250

Ethylenedinitrilotetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate

1.12156.0001

Europium (III) oxide 99+ Eu2O3

1.05382.0101

Eusolex 2292 C18H26O3

1.05376.0100

Eusolex 4360 (Oxybenzone) C14H12O3

1.11906.0100

Eusolex 6007 C17H27NO2

1.05844.9027

Eusolex 9020 (gia 1 kg) C20H22O3

1.09087.0001

Extra battery pack (Accu) for MAS

1.07563.2000

Extran AP 12 alkaline

1.07555.2500

Extran MA 01 alkaline

1.07553.2500

Extran MA 02 neutral

1.07550.2500

Extran MA 03 phosphate free

1.15093.0001

Extrelut NT refill pack for column fillings Extrelet NT 20

1.03191.0025

Fast blue B salt zinc chloride double salt

1.04022.0025

Fast green FCF (C.I. 42053) C37H34N2Na2O10S3

1.09193.0100

Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate)

1.00092.0010

Fraser lirteria ammoniumiron(III)

1.00093.0010

Fraser listeria selective

1.12518.1000

Florisil 0,150-0,250 mm) for column chromatography

1.12518.0100

Florisil for column chrom.

1.12994.0100

Florisil for residue analysis

1.03887.0050

Fluorescein sodium (C.I. 45350) indicator C20H10Na2O5

1.59521.0003

Fluorescein sodium (CI.45350) Reag. C20H10Na2O5

1.03992.0050

Fluorescein sodium extra pure C20H10Na2O5

1.24546.0250

Fluorescein-5-isothiocyanate C21H11NO5S

1.09182.0050

Fluorescent indicator F254

8.20578.0025

Fluoroacetic acid sodium salt for synthesis FCH2COONa

1.09001.0100

Folin Ciocalteu's phenol reagent

1.09001.0500

Folin phenol reagent

1.04003.1000

Formaldehyde, solution 37%, PA CH2O

1.04008.1000

Formamide extra pure

1.00264.0100

Formic acid 98-100% PA HCOOH

1.00264.1000

Formic acid for synthesis HCOOH 1000g

8.22254.1000

Formic acid for synthesis HCOOH

1.15937.0025

Fuchsin (CI. 42510) for microscopy c20h20cln3

8.00269.0100

Fumaric acid for synthesis HOOCCHCHCOOH

8.04012.0500

Furfural for synthesis C5H4O2

1.04013.0020

Furfural, PA  C5H4O2 20g

1.04013.0100

Furfural, PA C5H4O2

8.04015.1000

Furfuryl alcohol for synthesis C5H6O2

1.12167.0005

Gadolinium (III) oxide 99+

1.59630.0001

Gallic acid Reag. C7H6O5.H2O

8.01661.1000

Gamma-Butyrolactone

1.04078.1000

Gelatin powder food grade

1.09326.0001

Gía đỡ 3 chân cho MAS-100 : Tripod for MAS-100

8.14464.0005

Gibberellic acid C19H22O6

1.09203.0025

Giemsa's azur eosin methylene blue

1.09204.0500

Giemsa's azur eosin methylene blue solution for microscopy

1.04086.0250

Glass wool LAB

1.04074.0500

Glucose-(D) monohydrate for biochemistry c6h12o6xh2o

8.14393.0100

Glutaraldehyde 50% synthesis

1.04091.1000

Glycerol 87% extra pure C3H8O3

1.04094.1000

Glycerol 87%, PA C3H8O3

1.04092.1000

Glycerol, PA C3H8O3

1.04169.0250

Glycine buffer C2H5NO2

1.04201.0100

Glycine, PA C2H5NO2

8.14662.9035

Glycolic acid

8.04104.0250

Glycolic acid for synthesis C2H4O3

1.04191.0025

Glyoxalbis (2-hydroxyanil), PA C14H12N2O2

1.09023.0500

Griess-Ilosvay's reagent

1.04212.1000

Guaiacol extra pure C7H8O2

1.04167.0025

Guanidinium thiocyanate CH5N3.CHNS; H2NC(NH)NH2.HSCN; FW : 118.16

1.04167.0250

Guanidinium thiocyanate CH5N3.CHNS; H2NC(NH)NH2.HSCN

8.20613.1000

Guanidinium thiocyanate for synthesis H2NC(NH)NH2.HSCN

1.04228.1000

Gum arabic

1.09218.0500

Gram's crystal violet solution for the Gram staining method

1.09164.1000

Hanus solution

1.15938.0025

Hematoxylin monohydrate (CI.75290) for microscopy C16H14O6

1.18306.0025

Heptane-1 sulfonic acid sodium salt for ion pair chrom. C7h15nao3s

8.07340.0001

Hexachloroplatinic (IV) acid hexahydrate for synthesis

8.14119.0100

Hexadecyltrimethylammonium bromide c19h42brn 100g

8.14119.0500

Hexadecyltrimethylammonium bromide c19h42brn

8.18889.0010

Hexamethyldisilane C6H18Si2

1.04500.0100

Hexamethyldisiloxane for gas chromatography c6h18osi2

8.18712.0100

Hexamethylenetetramine C6H12N4

1.18305.0025

Hexane-1 sulfonic acid sodium salt for ion pair chrom. C6h13nao3s

8.00198.0250

Hexanoic acid for synthesis CH3(CH2)4COOH

8.04326.0100

Hexylamine C16H15N

1.00296.0500

Hippuric acid C9H9NO3

1.04370.0005

Histamine dihydrochloride extra pure C5H11Cl2N3

1.12469.0005

Holmium (III) oxide Ho2O3

1.08159.0100

Holmium perchlorate standard solution

1.12058.0250

Hyamine 1622 c27h42clno2

1.15480.1000

Hyamine 1622, solution 0,004M c27h42clno2

8.04604.0250

Hydrazinium hydroxide (about 80%) for synthesis

1.04603.0500

Hydrazinium sulfate N2H6SO4; H6N2O4S

1.04603.0100

Hydrazinium sulfate, PA N2H6SO4

1.09060.1000

Hydrochloric acid 0,1 mol/l, (0,1 N)

1.00314.1000

Hydrochloric acid fuming 37% extra pure

1.00317.1000

Hydrochloric acid fuming, 37%, PA HCl 1000g

1.00317.2500

Hydrochloric acid fuming, 37%, PA HCl

1.00326.1000

Hydrochloric acid in 2-propanol 0,1 mol/l (0,1 N) HCl

1.09971.0001

Hydrochloric acid, solution 0,5N (0,5M) HCl

1.09970.0001

Hydrochloric acid, solution 1N (1M) HCl

1.09057.1000

Hydrochloric acid, solution ln (l M) HCl

1.09973.0001

Hydrochloric acid, solution O,ln (O,l M) HCl

1.00329.1000

Hydrofluoric acid 38-40% HF

1.00335.0500

Hydrofluoric acid 40% HF 500g

1.00338.1000

Hydrofluoric acid 40% HF

1.00334.1000

Hydrofluoric acid 48%, PA HF

1.00334.0500

Hydrofluoric acid 48%, PA HF 500g

1.08597.1000

Hydrogen peroxide solution 30% H2O2

1.07209.1000

Hydrogen peroxide, 30%, PA H2O2

8.22333.0250

Hydroquinone for synthesis C6H6O2

8.14441.0100

Hydroxylamine (50% solution) for synthesis

8.22334.1000

Hydroxylammonium chloride for synthesis Clh4no; NH2OH.HCl

8.22334.0250

Hydroxylamine hydrochloride for synthesis H3NO.HCl

1.04616.1000

Hydroxylammonium chloride, PA NH2OH.HCl

1.04616.0250

Hydroxylammonium chloride, PA H3NO.HCl

8.14803.1000

Hydroxylammonium sulfate H8N2O6S; (HONH3)2SO4

1.04593.0025

Hydroxynaphthol blue metal indicator C20H11N2Na3O11S3

1.30101.0021

HYLITE refill pack for surface control

1.30102.0021

HY-LITE Sampling pens (50pens/box)

1.04633.0100

Hypophosphorous acid 50%

1.04716.1000

Imidazole buffer substance C3H4N2

1.04716.0050

Imidazole buffer substance C3H4N2 50g

8.14223.0005

Imidazole for synthesis C3H4N2

1.04699.0100

Immersion oil for microscopy 100g

1.04699.0500

Immersion oil for microscopy

1.08430.1000

Indicator buffer tablets for the determination of water hardness with Titriplex solutions

1.04724.0025

Indigo carmine (CI.73015), PA C16H8N2Na2O8S2

1.04730.0010

Indole, PA C8H7N

1.00353.0010

Indole-3-acetic acid C10H9NO2

1.00353.0100

Indole-3-acetic acid (IAA) C10H9NO2

1.00354.0100

Indole-3-butyric acid C12H13NO2

1.00354.0005

Indole-3-butyric acid (IBA) C10H9NO2

1.11887.1000

Insect-Repellent 3535 C11H21NO3; M 215.29

1.11887.0100

Insect-Repellent 3535

1.04764.0100

Iodine Indicator

8.20738.0100

Iodine monobromide for synthesis Ibr

8.04771.0100

Iodine monochloride for synthesis Icl

8.04772.0025

Iodine trichloride for synthesis Icl3

1.04761.0100

Iodine, PA I2

1.09099.1000

Iodine, solution O,ln (0,05M)

1.09910.0001

Iodine, solution O,ln (0,05M) I2

8.06064.0050

Iodomethane CH3I

1.05245.0500

Ion exchanger Amberjet 4200

1.15966.0500

Ion exchanger Amberlite IR-120

1.12463.0500

Ion exchanger Amberlite IR-402

1.01767.0500

Ion exchanger Chelex

1.05242.0250

Ion exchanger Dowex 1-X8

1.05238.0250

Ion exchanger Dowex 50WX-4

1.05221.0250

Ion exchanger Dowex 50WX-8

1.05241.0500

Ion exchanger Dowex HCR-W2

1.04765.0500

Ion Exchanger I, PA

1.04670.1000

Iriodin 100 Silver Pearl

1.04246.1000

Iriodin 103 rutile sterling silver

1.04842.1000

Iriodin 123 Bright Lustre Satin

1.06967.1000

Iriodin 153 flash pearl

1.06967.9025

Iriodin 153 flash pearl (gia 1kg)

1.03948.1000

Iriodin 201 Rutile Fine Gold

1.04285.1000

Iriodin 205 rutile platinum gold

1.04792.1000

Iriodin 215 rutile red pearl

1.04287.1000

Iriodin 219 rutile lilac pearl

1.04470.1000

Iriodin 221 rutile fine blue

1.04288.1000

Iriodin 225 rutile blue pearl

1.04288.9025

Iriodin 225 rutile blue pearl (gia 1kg)

1.04289.1000

Iriodin 235 rutile green pearl

1.04289.9025

Iriodin 235 rutile green pearl (gia 1kg)

1.03986.1000

Iriodin 299 Flash Green

1.04217.1000

Iriodin 302 gold satin

1.04591.1000

Iriodin 303 Royal Gold

1.40646.1000

Iriodin 305 Solar Gold

1.04590.1000

Iriodin 323 Royal Gold Satin

1.06959.1000

Iriodin 351 Sunny Gold

1.04216.1000

Iriodin 355 Glitter Gold

1.04231.1000

Iriodin 500 bronze

1.04232.1000

Iriodin 504 red

1.04236.1000

Iriodin 520 Bronze Satin

1.04237.1000

Iriodin 522 Red-Brown Satin

1.04241.1000

Iriodin 524 red satin

1.04469.1000

Iriodin 534 glitter red

1.40530.1000

Iriodin 7217 Ultra Copper

1.40527.1000

Iriodin 7225 ultra blue

1.04267.9025

Iriodin 7235 Ultra Green (gía 1 kg)

1.04939.1000

Iriodin 9602 silver grey WR II

1.04554.1000

Iriodin 9605 Blue Shade Silver SW

1.04977.1000

Iriodin 9612 Silver Grey Fine Satin WR II

1.03819.0100

Iron

1.03861.1000

Iron (II) chloride tetrahydrate, PA fecl2x4h2o

1.03861.0250

Iron (II) chloride tetrahydrate, PA fecl2x4h2o 250g

1.03965.1000

Iron (II) sulfate heptahydrate, PA feso4.7H2O

1.03965.0500

Iron (II) sulfate heptahydrate, PA feso4.7H2O 500g

8.03945.0500

Iron (III) chloride anhydrous for synthesis Fecl3

1.03943.1000

Iron (III) chloride hexahydrate, PA fecl3.6H2O

1.03943.0250

Iron (III) chloride hexahydrate, PA fecl3.6H2O 250g

1.03883.0250

Iron (III) nitrate nonahydrate Fe(NO3)3.9H2O

1.03800.1000

Iron powder extra pure Fe

1.14660.0001

Iron test in freshwater and seawater Aquamerk  : 0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 mg/l - 50 Tests

1.03965.0100

Iron(II) sulfate heptahydrate feso4.7H2O

1.01231.6025

Isoamyl acetate extra pure (giá 1 lít) C7H14O2

8.22255.1000

Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for synthesis

1.00978.1000

Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for synthesis 1000g

1.00979.1000

Isoamyl alcohol, PA (CH3)2CHCH2CH2OH

1.04727.1000

Isooctane

1.15440.1000

Isooctane for gas chrom. C8H18

1.04718.2500

Isooctane for spectroscopy CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3

1.04717.1000

Isooctane, HPLC CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 1000g

1.04717.2500

Isooctane, HPLC CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3

1.04727.2500

Isooctane, PA (2,2,4-Trimethyl pentane) CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3

8.04807.0100

Isophorone for synthesis C9H14O

8.20560.1000

Isopropyl acetate C5H10O2

8.22102.0100

Isopropyl myristate for synthesis CH3(CH2)12COOCH(CH3)2

8.07476.0100

Isopropylamine for synthesis C3H9N; (CH3)2CHNH2

1.09248.1000

Karl Fischer reagent 5 single component reagent

1.09233.1000

Karl Fischer reagent TU titrant U, pyridine free

1.09234.1000

Karl Fischer reagent, one-component reagent

1.09241.1000

Karl Fischer reagent, reagent S solvent

1.09243.1000

Karl Fischer reagent, reagent T Titrant

1.07910.0250

Kieselguhr purified and calcined, PA

1.16469.1000

Kjeldahl tablets 5g/tablet

1.10958.1000

Kjeldahl tablets for Wieninger method

1.17958.0250

Kjeldahl tablets for Wieninger method 3.5g/tablet (250 vien/hop)

1.07361.0010

L(+)-Rhamnose monohydrate for biopharmaceutical C6H12O5.H2O

1.04736.0025

L(+)-Rhamnose monohydrate for microbiology C6H12O5.H2O

1.00802.1000

L(+)-Tartaric acid extra pure HOOCCH(OH)CH(OH)COOH

1.00804.1000

L(+)-Tartaric acid, PA HCOO(CHOH)2COOH

1.00804.0250

L(+)-Tartaric acid, PA HCOO(CHOH)2COOH 250g

1.00366.1000

Lactic acid, 90% extra pure C3H6O3

1.13741.0100

Lactophenol

1.07660.0250

Lactose monohydrate C12H22O11.H2O

1.12219.0100

Lanthanum (III) chloride heptahydrate 99%, PA lacl3.7H2O

1.12220.0100

Lanthanum(III) oxide La2O3 100g

1.12220.0500

Lanthanum(III) oxide La2O3

1.01542.0100

L-Arginine for biopharmaceutical

1.01543.0050

L-Arginine monohydrochloride for biopharmaceutical C6h15cln4o2

1.01565.1000

L-Asparagine monohydrate extra pure C4H8N2O3.H2O

8.05333.0100

Lauric acid for synthesis CH3(CH2)10COOH

8.14997.0100

L-Bornyl acetate

1.02838.0100

L-Cysteine C3H7NO2S

1.02838.0025

L-Cysteine for biochemistry C3H7NO2S

1.02839.0100

L-Cysteine hydrochloride monohydrate c3h8clno2s.H2O

1.02839.0025

L-Cysteine hydrochloride monohydrate for biopharmaceutical C3h8clno2s.H2O

1.02837.0100

L-Cystine C6H12N2O4S2

1.02837.0025

L-Cystine for biopharmaceutical C6H12N2O4S2

1.07372.1000

Lead (II) acetate trihydrate extra pure Pb(CH3COO)2x3h20

1.07375.0250

Lead (II) acetate trihydrate, PA (CH3COO)2Pb.3H2O

8.07383.0100

Lead (II) chloride anhydrous for synthesis Pbcl2

1.07398.0100

Lead (II) nitrate, PA Pb(NO3)2

1.05658.1000

Lead (II) oxide extra pure pbo

1.07407.0250

Lead (IV) oxide, PA pbo2

1.00291.1000

L-Glutamic acid C5H9NO4

1.00291.0100

L-Glutamic acid for biopharmaceutical C5H9NO4

1.00289.0100

L-Glutamine for biopharmaceutical

1.04351.0025

L-Histidine for biopharmaceutical C6H9N3O2

1.04354.0500

L-Histidine monohydrochloride monohydrate extra pure, Ph Eur, BP c6h10cln3o2.H2O

1.50734.0001

Lichrocart 125-4 lichrospher 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge (3cai/hop)

1.51402.0003

Lichrocart 125-4 Nucleosil 5C8 HPLC cartridge

1.50271.0001

Lichrocart 125-4 Purospher STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC

1.50358.0001

Lichrocart 150-4,6 Purospher STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge

1.51355.0001

Lichrocart 250-4 lichrosorb RP-18 (5 um) HPLC cartridge

1.51354.0001

Lichrocart 250-4 Lichrosorb RP-8 (10um) HPLC cartridge

1.51351.0001

Lichrocart 250-4 lichrosorb Si 60 (5 µm) HPLC cartridge

1.50892.0001

Lichrocart 250-4 lichrospher 100 CN (5µm) HPLC cartridge

1.50836.0001

Lichrocart 250-4 lichrospher 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridge

1.50995.0001

Lichrocart 250-4 Lichrospher 100 RP-18 encapped (5 MYM) HPLC cartridge

1.50848.0001

Lichrocart 250-4 Lichrospher 100 RP-18 endcapped (10um) HPLC cartridge

1.50838.0001

Lichrocart 250-4 lichrospher 100 RP-18 endcapped (5 um) HPLC

1.50842.0001

Lichrocart 250-4 Lichrospher 100 RP-8 (10um) HPLC cartridge

1.50832.0001

Lichrocart 250-4 lichrospher 100 RP-8 (5 um) HPLC cartridge

1.50837.0001

Lichrocart 250-4 Lichrospher 100 RP-8 encapped (5 MYM) HPLC cartridge

1.50847.0001

Lichrocart 250-4 lichrospher 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridge

1.50840.0001

Lichrocart 250-4 Lichrospher SI 60 HPLC cartridge

1.51378.0003

Lichrocart 250-4 Nucleosil 10 C 18 HPLC cartridge

1.51388.0003

Lichrocart 250-4 Nucleosil 5C 18 HPLC cartridge

1.50245.0001

Lichrocart 250-4 Purospher Star NH2 (5µm) HPLC cartridge

1.50252.0001

Lichrocart 250-4 Purospher STAR RP-18 endcapped (5um) HPLC

1.50272.0001

Lichrocart 250-4 Purospher STAR RP-8 endcapped (5µm)

1.16056.0001

Lichrocart 250-4 Superspher 100 RP-18 HPLC cartridge

1.50359.0001

Lichrocart 250-4,6 Purospher STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge

1.50960.0001

Lichrocart 4-4 lichrospher 100 DIOL (5 µm) HPLC guard column - Cột bảo vệ cho máy, Sắc ký (10 cai)

1.50957.0001

Lichrocart 4-4 lichrospher 100 RP-18 (5 µm) HPLC guard column

1.50962.0001

Lichrocart 4-4 lichrospher 100 RP-18 endcapped (5 um) HPLC guard column

1.50956.0001

Lichrocart 4-4 Lichrospher 100 RP-8 HPLC guard column 10units

1.50955.0001

Lichrocart 4-4 Lichrospher SI 60 HPLC guard column 10units

1.50250.0001

Lichrocart 4-4 Purospher STAR RP-18 endcapped (5um) HPLC

1.50270.0001

Lichrocart 4-4 Purospher STAR RP-8 endcapped (5µm) HPLC

1.50828.0001

Lichrocart® 125-4 lichrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge

1.50829.0001

Lichrocart® 125-4 lichrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridge

1.50961.0001

Lichrocart® 4-4 lichrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard column

1.50963.0001

Lichrocart® 4-4 lichrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC guard column

1.19870.0001

Lichrolut EN 200 mg 3ml standard PP-tubes (30 extraction tubes)

1.19127.0001

Lichrolut Florisil (150-250µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes (30 columns per box)

1.19855.0001

Lichrolut RP-18 (40 - 63 µm) 100 mg 1 ml standard PP-tubes 100 extraction tubes per package

1.02021.0001

Lichrolut Si (40-63um) 200mg, 3ml standard PP-tubes (50 extraction tubes)

1.13973.0250

Lichroprep DIOL (40-63 µm) for liquid chromatography

1.19156.0001

Lichrotest PQ Performance Qualification Set for HPLC/Bộ dung dịch chuẩn cho máy sắc ký

1.19157.0001

Lichrotest Standard samples for HPLC system qualification Set 1A (5 cái/hộp)

1.15941.0025

Light green SF yellowish (C.I. 42095) C37H34N2Na2O9S3

1.59645.0005

Linalool (3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol) Reag.

1.59646.0005

Linalyl acetate Reag.

1.05680.0250

Lithium carbonate, PA Li2CO3

1.05679.0100

Lithium chloride

1.05690.0100

Lithium fluoride

1.11652.0250

Lithium hydroxide monohydrate for amino acid analysis

8.18287.0050

Lithium iodide anhydrous for synthesis Lii

1.05694.0250

Lithium sulfate monohydrate, PA Li2SO4.H2O

8.14347.0010

Lithium tetrafluoroborate libf4

1.09518.0001

Litmus paper neutral

1.05700.0100

L-Lysine monohydrochloride for biopharmaceutical C6h15cln2o2

1.05653.0100

Lithium nitrate

1.51254.0001

Locking device for lichrocart 4 mm cartridges

1.06906.0025

L-Ornithine monohydrochloride for biopharmaceutical C5H12N2O2.HCl

1.07256.0025

L-Phenylalanine for biochemistry C9H11NO2

1.07434.0010

L-Proline for biopharmaceutical C5H9NO2

1.08411.0010

L-Threonine C4H9NO3

1.08371.0100

L-Tyrosine for biochemistry C9H11NO3

1.05281.0010

Lysozyme (from egg white) 100 000U/mg cryst.

1.05281.0001

Lysozyme (hydrochloride) for biopharmaceutical

1.05819.0250

Magnesium acetate tetrahydrate, PA (CH3COO)2Mg.4H2O

1.05833.0250

Magnesium chloride hexahydrate mgcl2.6H2O 250g

1.05833.1000

Magnesium chloride hexahydrate mgcl2.6H2O

1.05832.5000

Magnesium chloride hexahydrate extra pure mgcl2.6H2O

1.05832.9029

Magnesium chloride hexahydrate extra pure (gia / kg) mgcl2.6H2O

1.05836.0100

Magnesium fluoride powder less than 0.15mm

1.05812.0001

Magnesium foil 0.15-0.30mm, 3mm wide

1.05813.0050

Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS Mg(NO3)2.6H2O

1.05853.0500

Magnesium nitrate hexahydrate, PA Mg(NO3)2.6H2O

1.05862.1000

Magnesiumsulfate, PA mgo

1.05865.0100

Magnesium oxide, PA mgo 100g

1.05865.0500

Magnesium oxide, PA mgo

8.05817.1000

Magnesium ribbon

1.05873.0500

Magnesium perchlorate hydrate Mg(clo4)2.H2O

1.05815.0250

Magnesium powder (0.06-0.3mm) Mg

1.05882.2500

Magnesium sulfate heptahydrate extra pure mgso4.7H2O

1.05886.0500

Magnesium sulfate heptahydrate, PA mgso4.7H2O

1.08409.0100

Magnesium titriplex dihydrate, PA c10h12k2mgn2o8.2H2O

1.01398.0100

Malachite green oxalate (C.I 42000) C50H52N4O8

1.01398.0025

Malachite green-oxalate (CI.42000) C48H50N4O4.2C2H2O4

8.00380.0500

Maleic acid for synthesis

8.00408.1000

Maleic anhydride for synthesis C4H2O3

8.05797.0250

Malondialdehyde bis (diethyl acetal) for synthesis C11H24O4

8.00387.0100

Malonic acid C3H4O4

8.05930.0100

Manganese (II) chloride for synthesis

1.05941.0250

Manganese (II) sulfate monohydrate, PA mnso4.H2O

1.05940.0500

Mangan nitrat : Manganese(II) nitrate tetrahydrate

1.02786.1000

Manganese (II) sulfate tetrahydrate, PA mnso4.4H2O

1.12237.0250

Manganese powder 99+ Mn

1.51486.0001

Manu-cart NT cartridge holder for lichrocart 2,3,4,4.6mm HPLC cartridges

1.09090.0001

Máy lấy mẫu vi sinh không khí MAS-100 : Air-sampler System MAS 100

1.09227.0001

Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí : MAS 100 Eco Airsampler for food industry

1.09751.0001

Máy quang phổ Photometer NOVA 60 Spectroquant

8.09691.0100

M-Cresol for synthesis 3-(CH3)C6H4OH

1.05228.0001

M-Cresol purple C21H18O5S

1.05228.0005

M-Cresol purple C21H18O5S 5g

8.09691.1000

M-Cresol-M for synthesis 3-(CH3)C6H4OH

1.04425.0050

Mercury (I) chloride, PA Hg2Cl2

1.04410.0050

Mercury (II) acetate, PA Hg(CH3COO)2 50g

1.04410.0250

Mercury (II) acetate, PA Hg(CH3COO)2

1.04421.0050

Mercury (II) bromide, PA HgBr2

1.04417.0050

Mercury (II) chloride extra pure HgCl2

1.04419.0050

Mercury (II) chloride, PA HgCl2 50g

1.04419.0250

Mercury (II) chloride, PA HgCl2

1.04428.0050

Mercury (II) iodide, PA HgI2 50g

1.04420.0100

Mercury (II) iodide, PA HgI2 100g

1.04428.0250

Mercury (II) iodide, PA HgI2

1.04439.0050

Mercury (II) nitrate monohydrate, PA Hg(NO3)2.H2O

1.09143.1000

Mercury (II) nitrate, solution 0,02N (0,01M)

1.04466.0050

Mercury (II) oxide red, PA HgO

1.04481.0250

Mercury (II) sulfate extra pure HgSO4

1.04480.0050

Mercury (II) sulfate, PA HgSO4 50g

1.04480.0250

Mercury (II) sulfate, PA HgSO4

1.04484.0100

Mercury (II) thiocyanate C2HgN2S2

1.04484.0025

Mercury (II) thiocyanate, PA Hg(SCN)2

1.04401.1000

Mercury extra pure Hg

1.70226.0100

Mercury standard solution 1000 mg/l Hg

1.04420.1000

Mercury(II) iodide red, extra pure Ph Franç HgI2

8.05890.1000

Mesitylene C9H12

8.00578.0500

Methacrylic acid

8.14637.0250

Methanesulfonic acid (70% solution in water) CH3-SO3H

1.06012.2500

Methanol dried (max 0,005%H2O) CH3OH

1.06012.1000

Methanol dried (max.0,005% H20) CH3OH 1000g

1.06011.1000

Methanol for gas chrom. CH3OH

1.06007.4000

Methanol, gradient HPLC

1.06007.2500

Methanol, gradient HPLC CH3OH

1.06018.1000

Methanol, HPLC CH3OH 1000g

1.06018.2500

Methanol, HPLC CH3OH

1.06009.1000

Methanol, PA CH3OH 1000g

1.06009.2500

Methanol, PA CH3OH

1.06028.0005

Methanol-D4 deuteration min 99,8%

1.04343.0100

Methenamine C6H12N4

1.04343.0500

Methenamine, PA C6H12N4

1.59712.0004

Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph Eur C9H10O3

1.59712.0010

Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph Eur C9H10O3 10g

8.00466.0251

Methyl 2-aminobenzoate C8H9NO2

1.06757.5000

Methyl 4-hydroxybenzoate Ph Eur

1.59714.0005

Methyl 4-hydroxybenzoate Reag. 4-(OH)C6H4(COOCH3)

8.09711.1000

Methyl acetate for synthesis CH3COOCH3

8.22330.0100

Methyl benzoate for synthesis C8H8O2; C6H5COOCH3

1.16316.0050

Methyl blue (CI.42780) C37H27N3Na2O9S3

8.20232.0500

Methyl butyrate C5H10O2

1.09637.0005

Methyl decanoate reference substance for gas chromatography C11H22O2

8.20820.1000

Methyl Isobutyl ketone for synthesis (MIBK) (CH3)2CHCH2COCH3

1.06146.1000

Methyl Isobutyl ketone, PA (MIBK) (CH3)2CHCH2COCH3

8.00590.1000

Methyl methacrylate C5H8O2

1.09743.0005

Methyl oleate reference substance for gas chromatography C19H36O2

1.01322.0025

Methyl orange (CI.13025) C14H14N3O3SNa 25g

1.01322.0100

Methyl orange (CI.13025) C14H14N3O3SNa

1.01323.0250

Methyl orange solution 0,1%

1.06076.0025

Methyl red (CI.13020) C15H15N3O2 25g

1.06076.0100

Methyl red (CI.13020) C15H15N3O2

1.01400.1000

Methyl violet (C.I. 42535) C25H30ClN3

1.15945.0025

Methyl violet (CI 42535) for microscopy

1.01400.0100

Methyl violet (CI.42535) C25H30ClN3 100g

8.06020.0005

Methylammonium chloride CH6ClN; CH3NH3Cl

8.06147.1000

Methylcyclohexane for synthesis C6H11CH3

8.40024.0100

Methyl-D-glucopyranoside for synthesis C7H14O6

1.15943.0100

Methylene blue (CI.52015) for microscopy C16H18ClN3S x xH2O

1.15943.0025

Methylene blue (CI.52015) for microscopy Certistain C16H18ClN3S x xH2O

1.59270.0010

Methylene blue (CI.52015) Reag.Ph. C16H18ClN3S x xH2O

1.06070.2500

Methylsalicylate synthetic, extra pure C8H8O3

1.06084.0001

Methylthymol blue sodium salt metal (pm) indicator C37H39N2Na5O13S

1.06084.0005

Methylthymol blue sodium salt metal (pm) indicator C37H39N2Na5O13S 5g

8.18079.0250

Methyltrioctylammonium chloride for synthesis (CH3)(C8H17)3NCl

1.40900.1000

Miraval (TM) 5411 Magic White

1.40902.1000

Miraval (TM) 5411 Magic White KU 28

1.06130.0250

Mixed indicator 5 for ammonia titrations

1.00532.0025

Molybdatophosphoric acid hydrate, PA H3[P(Mo3O10)4].H2O 25g

1.00532.0100

Molybdatophosphoric acid hydrate, PA H3[P(Mo3O10)4]*.H2O

1.00403.0100

Molybdenum(VI) oxide moo3

1.06098.0005

Morin dihydrate (C.I. 75660) C15H10O7.2H2O

8.06127.0500

Morpholine for synthesis C4H9NO

1.05878.0500

Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocine enrichment broth

1.06161.0005

Murexide C8H8N6O6

1.06161.0025

Murexide C8H8N6O6 25g

1.04731.1000

Myo-Inositol DAC,FCC C6H12O6

1.04507.0250

Myo-Inositol for biopharmaceutical C6H12O6

1.04507.0050

Myo-Inositol for biochemistry C6H12O6

8.22291.1000

1-Naphthylamine for synthesis C10H9N

1.06237.0025

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride C12H16Cl2N2

1.06237.0005

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, PA C12H16Cl2N2

8.18403.0025

N-(Trimethylsilyl)acetamide c5h13nosi

1.09771.0005

N-(Trimethylsilyl)imidazole for gas chromatography C6H12N2Si

8.21102.0010

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride for synthesis C6H4-1,

8.41863.0025

N,N-Dimethyloctylamine (C10H23N)

8.20400.0025

N,N-Diethyl-1,4-Phenylenediamine for synthesis

1.03121.0100

N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammmonium sulfate C10H18N2O4S

8.22038.0100

N,N-Dimethyl-1,4-Phenylenediamine for synthesis 1-[(CH3)2N]C6H4-4-(NH2)

1.03067.0025

N,N'-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, PA C8H12N2.2HCl

8.03235.1000

N,N-Dimethylacetamide for synthesis

8.03060.1000

N,N'-Dimethylaniline for synthesis C6H5N(CH3)2

8.08670.0250

3,4-Dimethylaniline for synthesis C8H11N

8.03060.0500

N,N-Dimethylaniline for synthesis C8H11N; C6H5N(CH3)2

1.03053.1000

N,N-Dimethylformamide C3H7NO; HCON(CH3)2

1.03053.2500

N,N'-Dimethylformamide, PA HCON(CH3)2

1.10897.0050

N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis C7H10N2O2; (CH2CHCONH)2CH2

8.18727.0025

N,O-Bis(trimethylsilyl) acetamide c8h21nosi2

1.08602.0025

N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine buffer substance TRICIN C6H13NO5

1.01701.0025

N6-Benzyladenine C12H11N5

1.01701.0005

N6-Benzyladenine for biopharmaceutical C12H11N5

8.08158.0050

N-Allylthiourea for synthesis CH2=CHCH2NHCSNH2

1.00975.1000

N-Amyl alcohol, PA CH3(CH2)4OH

8.20846.1000

Naphthalene for synthesis

8.20846.0100

Naphthalene for synthesis C10H8

1.01974.2500

N-Butyl acetate extra pure C6H12O2

8.40099.0025

N-Butyl isocyanate for synthesis C5H9NO

1.02342.1000

N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, PA C16H33N(CH3)3Br

1.02342.0100

N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, PA C16H33N(CH3)3Br 100g

8.18188.0250

N-Cetylptridinium bromide monohydrate for synthesis C5H5N(Br)(CH2)15CH3.H2O

8.20383.1000

N-Decan for synthesis C10H22; CH3(CH2)8CH3

8.20383.0250

N-Decane for synthesis CH3(CH2)8CH3

1.02968.0001

Neocuproine C14H12N2; M 208.27

1.02964.0001

Neocuproine hydrochloride c14h13cln2

1.13203.0001

Đèn tia cực tím : UV lamp

1.09028.0100

Nessler's reagent 100g

1.09028.0500

Nessler's reagent

1.01369.0025

Neutral red (CI.50040) C15H17ClN4

1.09604.0005

N-Heptadecane reference substance for gas chrom. C17H36

1.04390.1000

N-Heptane, HPLC C7H16

1.04379.1000

N-Heptane, PA C7H16

8.20633.0250

N-Hexadecane for synthesis

1.04371.1000

N-Hexane for gas chrom. C6H14; CH3(CH2)4CH3

1.04391.2500

N-Hexane, HPLC CH3(CH2)4CH3

1.04367.1000

N-Hexane, PA CH3(CH2)4CH3 1000g

1.04367.2500

N-Hexane, PA CH3(CH2)4CH3

8.06715.0025

Nickel (II) acetylacetonate C10H14NIO4

1.06717.0250

Nickel (II) chloride hexahydrate, PA NiCl2 x 6H2O

1.06721.0100

Nickel (II) nitrate hexahydrate, PA Ni(NO3)2.6H2O

1.06723.1000

Nickel Oxide Black extra pure nio

8.06749.0250

Nickel-alluminium alloy powder

1.24542.0001

Nicotinamide adenine dinucleotide free acid C21H27N7O14P2

1.06828.0005

Nicotinamide test substance

8.18714.0100

Nicotinic acid 3-(COOH)-C5H4N

1.15924.0025

Nigrosine (CI.50420) for microscopy

1.59655.0010

Ninhydrin Reag. C9H6O4

1.06762.0010

Ninhydrin, PA

1.06762.0100

Ninhydrin, PA C9H6O4

1.16995.0001

Nitrate test Method ( Chất thử Nitrate)

1.09964.0001

Nitric acid 0,1 mol/l (0,1 N) HNO3

1.00456.1000

Nitric Acid, min. 65%, PA HNO3 1000g

1.00456.2500

Nitric Acid, min. 65%, PA HNO3

8.06770.1000

Nitrobenzene for synthesis C6H5NO2

8.20894.0250

Nitromethane for synthesis CH3NO2

8.14715.0100

N-Lauryl sarcosine sodium salt c15h28nnao3

1.09719.0005

N-Pentane reference substance for gas chrom. CH3(CH2)3CH3; C5H12

1.07177.1000

N-Pentane, PA CH3(CH2)3CH3

8.41364.0005

N-Tricosane C23H48

8.09692.0100

O-Cresol for synthesis 2-(CH3)C6H4OH

1.18307.0025

Octane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chrom. C8h17nao3s

1.00193.0250

Octanoic acid for biopharmaceutical CH3(CH2)6COOH

8.00192.1000

Octanoic acid for synthesis CH3(CH2)6COOH

8.00192.0100

Octanoic acid for synthesis CH3(CH2)6COOH 100g

1.00471.1000

Oleic acid extra pure C18H34O2

1.15925.0025

Orange G (C.I. 16230) C16H10N2Na2O7S2

1.07100.0005

Orcein

1.07100.0025

Orcein 25g

8.20933.0005

Orcinol / Dihydroxytoluene C7H8O2xH2O

1.24505.0001

Osmium(VIII) oxide

8.08312.1000

O-Toluidine for synthesis 2-(CH3)C6H4NH2

8.18242.1000

Oxalic acid dihydrate for synthesis C2H2O4.2H2O

1.00495.0100

Oxalic acid dihydrate, PA C2H2O4.2H2O 100g

1.00495.0500

Oxalic acid dihydrate, PA C2H2O4.2H2O

1.09965.0001

Oxalic acid, solution 0,1N (0,05M) C2H2O4

8.08691.1000

P-Xylene for synthesis C8H10; C6H4(CH3)2

8.08697.1000

O-Xylene C8H10; C6H4-1,2-(CH3)2; FW 106.17

8.07110.0001

Palladium (II) chloride anhydrous for synthesis PdCl2 1g

8.07110.0005

Palladium (II) chloride anhydrous for synthesis PdCl2 5g

1.07289.0050

Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS Pd(NO3

1.19225.0001

Palladium powdered 99.9 Pd

8.00508.0100

Palmitic acid for synthesis CH3(CH2)14COOH

1.07130.1000

Pancreatin (from porcine pancreas) 350 FIP

8.17040.1000

Paracetamol Ph.Eur. CH3CONHC6H4(OH)

1.07174.1000

Paraffin highly liquid

1.07150.1000

Paraffin in block form

1.07300.1000

Paraffin 52-54

1.07350.1000

Paraffin in powder form

1.04005.1000

Paraformaldehyde extra pure (CH2O)n

8.18715.1000

Paraformaldehyde for synthesis (CH2O)n

1.07509.0025

Para-Rosaniline (CI.42500) C19H18ClN3 25g

1.07509.0100

Para-Rosaniline (CI.42500) C19H18ClN3 100g

8.02410.1000

P-Benzoquinone for synthesis 4-(O=)C6H4=O

8.02410.0100

P-Benzoquinone for synthesis C6H4O2

1.07160.1000

Paraffin viscous

8.05223.0100

P-Cresol C7H8O

8.05223.0101

P-Cresol for synthesis C7H8O

1.06021.0025

Pectinase for biopharmaceutical

1.07185.0100

Pepsin for biopharmaceutical

1.07212.0500

Peptone from soymeal papain-digested for microbiopharmaceutical

1.09065.1000

Perchloric acid in acetic 0,1mol/l (0,1N) HClo4

1.00519.1000

Perchloric Acid, 70-72%, PA HClo4

1.00524.0100

Periodic acid H5IO6

8.22288.0100

Periodic acid for synthesis H5IO6

1.00524.0025

Periodic acid, PA H5IO6

1.16216.0001

Peroxidase for biopharmaceutical (POD)

1.01775.1000

Petroleum benzine 40-60oc, PA

1.09533.0001

Ph-indicator strips ph 5.0 - 10.0 non-bleeding ph 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5

1.09175.0100

Ph 4-10 : ph-Indicator Solution .BR ph 4.0 - 10.0 Universal Indicator with colour card

1.09564.0001

Ph-indicator paper ph 5.5 - 9.0, Roll (4.8m) with colour scale ph 5.5- 6.0- 6.5- 7.0- 7.5- 8.0

1.09525.0003

pH-Indicator paper pH 1-10 ± 1 pH-unit, in strips

 1.10962.0001

Ph indicator paper ph 1-14

1.09584.0001

Ph indicator strips non-bleeding Special indicator ph 2.0-9.0

1.07241.0005

Phenol red indicator (ph6,4-8,2) C19H14O5S 5g

1.07241.0025

Phenol red indicator (ph6,4-8,2) C19H14O5S 25g

1.00206.1000

Phenol, PA C6H5OH

1.00206.0250

Phenol, PA C6H5OH 250g

1.07233.0025

Phenolphthalein indicator C20H14O4 25g

1.07233.0100

Phenolphthalein indicator C20H14O4

1.59374.0020

Phenolphthalein Reag. C20H14O4

8.00667.0100

Phenoxyacetic acid for synthesis

8.20993.0250

Phenylacetic acid for synthesis C8H8O2

8.07250.0250

Phenylhydrazine for synthesis

1.07253.0100

Phenylhydrazinium chloride, PA C6H9ClN2

1.10962.0003

Ph-indicator paper (ph 1-14) 3 cuộn/hộp

1.09535.0001

Ph-indicator paper ph0-14

1.09526.0001

Ph-indicator paper ph1-10 (4,8m/roll)

1.10962.0001

Ph-indicator paper ph1-14 (4,8m/roll)

1.09542.0001

Ph-indicator strips non-bleeding ph 4-7

8.18887.0100

Phloroglucinol C6H6O3; C6H3(OH)3

8.18708.1000

Frmaldehyde, solution 37%, CH2O

1.07069.0025

Phloroglucinol (1,3,5-trihydroxybenzene), PA C6H3(OH)3

1.00573.1000

Phosphoric acid, 85%, PA H3PO4 1000g

1.00573.2500

Phosphoric acid, 85%, PA H3PO4

1.00565.0500

Phosphoric acid, 99%, PA H3PO4

1.00546.0100

Phosphoric acid, meta-piece, PA  H3PO4

1.00546.0500

Phosphoric acid, meta-pieces, PA  H3PO4

1.00554.0250

Phosphorous acid 30%, PA H3PO3

1.70340.0100

Phosphorus standard solution ICP, 1000 mg/l H3PO4

8.21028.0100

Phthalaldehydic acid for synthesis 2-(CHO)C6H4COOH

1.11452.0005

Phthaldialdehyde for fluormetry (OPA) C6H4(CHO)2

8.21027.0010

Phthaldialdehyde for synthesis C6H4-1,2-(CHO)2

1.07297.0001

Phthalein purple metal (pm) indicator C32H32N2O12.H2O

1.09611.0100

Phthalic acid, PA C6H4(COOH)2

8.22298.0100

Phthalic acid for synthesis

8.00592.0100

Phthalic anhydride C8H4O3; C6H4(CO)2O

8.00592.1000

Phthalic anhydride for synthesis C8H4O3

8.07325.0250

Piperazine anhydrous C4H10N2

1.09724.0100

Piperidine C5H11N

8.07486.1000

Polyethylene glycol 600 for synthesis HO(C2H4O)nH

8.07488.1000

Polyethylene glycol 1000 for synthesis HO(C2H4O)nH

8.17018.5000

Polyethylene glycol 20000 Ph Eur HO(C2H4O)nH

8.17003.1000

Polyethylene glycol 400 Ph Eur

8.17007.1000

Polyethylene glycol 6000 Ph Eur HO(C2H4O)nH

1.07443.0100

Polyvidone 25 (C6H9NO)n

1.14266.0100

Polyvinyl alcohol (CH2CHOH)n

1.14275.0010

Ponceau S (CI.27195) C22H12N4Na4O13S4

1.04820.1000

Potassium acetate extra pure Ph Eur, BP, E 261 CH3COOK; C2H3KO2

1.08092.0250

Potassium antimony (III) oxide tatrate hemihydrate extra pure C4H4KO7Sb.0,5H2O

1.04912.0100

Potassium bromate, PA KBrO3

1.04912.0250

Potassium bromate, PA KBrO3 250g

1.04907.0100

Potassium bromide for IR spectro.

1.04905.0500

Potassium bromide, PA

1.04928.0500

Potassium carbonate, PA

1.04944.0100

Potassium chlorate, PA KClO3 100g

1.04944.0500

Potassium chlorate, PA KClO3

1.04935.5000

Potassium chloride extra pure KCl

1.04818.0100

Potassium chloride saturated with silver chloride 3mol/I KCl

1.01254.0500

Potassium chloride solution

1.01203.0500

Potassium chloride solution (1,4 ms/cm)

1.01811.0105

Potassium chloride solution (nominal 0.015 ms/cm)

1.04817.0250

Potassium chloride solution 3mol/I KCl

1.04936.1000

Potassium chloride, PA KCl

1.04952.1000

Potassium chromate, PA K2CrO4

1.04952.0250

Potassium chromate, PA K2CrO4 250g

1.04965.1000

Potassium cyanide KCN

1.04967.1000

Potassium cyanide, PA KCN 1000g

1.04967.0250

Potassium cyanide, PA KCN 250g

1.04862.1000

Potassium dichromate extra pure K2Cr2O7

1.04864.1000

Potassium dichromate, PA K2Cr2O7

1.04864.0500

Potassium dichromate, PA K2Cr2O7 500g

1.09928.0001

Potassium dichromate, solution 1/60M (O,ln)

1.04873.1000

Potassium dihydrogen phosphate, PA KH2PO4

1.05107.1000

Potassium disulfate, PA K2O7S2

1.05056.1000

Potassium disulfite extra pure K2S2O5

1.05057.0500

Potassium disulfite, PA K2S2O5

1.04994.0250

Potassium fluoride, PA KF

8.17028.1000

Potassium gluconate USP C6H11KO7

1.19238.0005

Potassium hexachloroplatinate (IV) 99 Cl6K2Pt; k2ptcl6

1.19238.0001

Potassium hexachloroplatinate (IV) 99+ k2ptcl6

1.04984.0500

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate, PA K4Fe(CN)6.3H2O

1.04973.0100

Potassium hexacyanoferrate (III), PA K3Fe(CN)6 100g

1.04973.0250

Potassium hexacyanoferrate (III), PA K3Fe(CN)6

1.04984.0100

Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate K4Fe(CN)6.3H2O; c6fek4n6.3H2O

1.05110.0100

Potassium hexahydroxoantimonate (V) crystal, PA

1.04854.0500

Potassium hydrogen carbonate

1.04867.0050

Potassium hydrogen diiodate KH(IO3)2

1.01965.0025

Potassium hydrogen phthalate certified secondary standard C8H5KO4

1.02400.0080

Potassium hydrogen phthalate secondary reference

1.11769.0100

Potassium hydrogen phthalate solution C8H5KO4

1.04874.1000

Potassium hydrogen phthalate, PA C8H5KO4

1.04874.0250

Potassium hydrogen phthalate, PA C8H5KO4 250g

1.04885.0500

Potassium hydrogen sulfate PA KHSO4

1.05029.1000

Potassium hydroxide pellets (max. 0,05% Na) KHSO4

1.05021.0250

Potassium hydroxide pellets (max. 0.002% Na) KOH

1.05012.1000

Potassium hydroxide pellets pure KOH

1.05021.1000

Potassium hydroxide pellets, PA (max 0.002% Na)

1.09918.0001

Potassium hydroxide solution 1 mol/l (1 N) -Kali hydroxide KOH

1.09114.1000

Potassium hydroxide solution 0,5mol/l (0,5N)

1.09925.0001

Potassium bromate solution 1/60 mol/l (0,1 N)-Kali bromate kbro3

1.05033.1000

Potassium hydroxide, pellets, PA KOH

1.09921.0001

Potassium hydroxide, solution 0,ln (0,lm) KOH

1.05050.0500

Potassium iodate extra pure KIO3

1.09917.0001

Potassium iodate solution 1/60mol/l (0.1N) KIO3

1.05051.0100

Potassium iodate, PA KIO3 100g

1.05051.0500

Potassium iodate, PA KIO3

1.02404.0100

Potassium iodate volumetric standard, secondary ref. Material for iodometry (Kali iodate) KIO3

2.6846.292

Potassium iodide extra pure KI(Pro)

1.05040.1000

Potassium iodide extra pure KI

1.05043.1000

Potassium iodide, PA KI

1.05079.0100

Potassium metaperiodate, PA (Potassium tetraoxoiodate) KIO4

8.20746.0100

Potassium methylate

1.05061.1000

Potassium nitrate extra pure KNO3

1.05063.1000

Potassium nitrate, PA KNO3

1.05063.0500

Potassium nitrate, PA KNO3 500g

1.09122.1000

Potassium permanganate solution 0,02mol/l (0,1N) KMnO4

1.05082.1000

Potassium permanganate, PA KMnO4

1.05082.0250

Potassium permanganate, PA KMnO4 250g

1.09935.0001

Potassium permanganate, solution 0,02M (0,1N) KMnO4

1.05091.1000

Potassium peroxodisulfate, PA

1.05091.0250

Potassium peroxodisulfate, PA K2O8S2

1.08085.1000

Potassium sodium tartrate tetrahydrate extra pure C4H4KNaO6.4H2O

1.08087.1000

Potassium sodium tartrate tetrahydrate, PA C4H4KNaO6.4H2O

1.08087.0500

Potassium sodium tartrate tetrahydrate, PA C4H4KNaO6.4H2O 500g

1.05150.1000

Potassium sulfate extra pure K2SO4

1.05153.1000

Potassium sulfate, PA K2SO4

1.05153.0500

Potassium sulfate, PA K2SO4 500g

1.05134.0250

Potassium sulfide small lumps K2S

1.01961.0025

Potassium tetraoxalate dihydrate C4H3KO8.2H2O

1.05125.0250

Potassium thiocyanate, PA KSCN

1.70342.0100

Potassium ICP Standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 1000mg/1K

1.04967.0100

Potassium cyanide, PA KCN

8.00605.0500

Propionic acid

1.59722.0005

Propyl 4-hydroxybenzoate Reag. C10H12O3

1.07229.1000

Proteose Peptone

1.02441.1000

Pumice stone granular

1.18981.0001

Pump Isocratic HPLC L7110 - Bôm sắc ký lỏng cao áp

1.09728.1000

Pyridine, PA C5H5N

1.09728.0100

Pyridine, PA C5H5N 100g

1.09728.0500

Pyridine, PA C5H5N 500g

8.00614.0100

Pyridine-2,6-dicarboxylic acid C7H5NO4

8.14345.0050

Pyridinium bromide-perbromide C5H6Br3N, C5H5N.hbr.Br2

8.22261.0250

Pyrocatechol for synthesis C6H4-1,2-(OH)2

1.59614.0005

Pyrocatechol Reag.Ph. C6H4-1,2-(OH)2

8.22302.1000

Pyrogallol for synthesis C6H6O3

1.07518.0025

Pyronine G (C.I. 45005) C17H19ClN2O

1.07495.0010

Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt

8.20170.0100

Pyruvic acid C3H4O3; CH3COCOOH

1.06619.0050

Pyruvic acid sodium salt for biochemistry C3H3NaO3 50g

1.06619.0250

Pyruvic acid sodium salt for biochemistry C3H3NaO3 250g

8.17014.0250

Quinine DAB C20H24N2O2

8.02407.0250

Quinoline for synthesis C9H7N

1.07419.0050

Raffinose pentahydrate for biopharmaceutical C18H32O16.5H2O

1.16955.0001

Reflectometer rqflex Plus

8.22303.0250

Resorcinol for synthesis C6H6O2; C6H4(OH)2

1.07593.0100

Resorcinol, PA C6H4(OH)2

1.59723.7100

Rhein Reag. C15H8O6

1.07599.0025

Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopy - Chat mau c28h31cln2o3

1.06595.0005

Rhodizonic acid disodium salt

1.01015.0100

Ronacare Allantoin C4H6N4O3 100g

1.01015.9026

Ronacare Allantoin C4H6N4O3

1.17076.1000

Ronastar Aqua Sparks

1.17047.1000

Ronastar Copper Sparks

1.17042.1000

Ronastar Golden

1.17459.1000

Ronastar Noble Sparks

1.17075.1000

Ronastar Purple Sparks

1.17472.1000

Ronastar Red Sparks

1.22561.0001

Rotor seal for 7010

1.22566.0001

Rotor seal for 7125/7126

1.05914.0001

RP-18 25 HPTLC plates 20 x 10 cm

1.05559.0001

RP-18 F254s 20 TLC aluminium sheets 20 x 20 cm (20pcs/box)

1.07615.0025

Rubilium chloride, PA rbcl

1.19249.0001

Ruthenium red 99+

8.20128.0250

Saccharin for synthesis C7H5NO3S

1.15389.0001

Sắc ký bản mỏng RP-18 F254s 25 TLC plates 20x20 cm

1.15948.0025

Safranine O (CI.50240) for microscopy C20H19ClNO4

1.00631.1000

Salicylic acid extra pure C7H6O3

8.18731.0100

Salicylic acid for synthesis C7H6O3

8.07666.0250

Sarcosine C3H7NO2; CH3NHCH2COOH

8.07666.0005

Sarcosine for synthesis C3H7NO2; CH3NHCH2COOH

1.07711.1000

Sea sand extra pure

1.07714.1000

Selenium, black, powder Se

1.07714.0050

Selenium, black, powder Se 50g

1.70350.0100

Selenium ICP standard seo2

1.70353.0100

Sodium ICP standard

1.10180.1000

Silica gel 40 (0,063-0,2mm)

1.05721.0001

Silica gel 60 25 TLC plates 20x20cm (25tấm.hộp)

1.05626.0001

Silica gel 60 50 TLC plates 10x20cm

1.07754.0500

Silica gel 60 extra pure for column chrom. (0.063-0.2mm)

1.10757.1000

Silica gel 60 F254 (0,063-0,2mm)

1.05554.0001

Silica gel 60 F254 25 TLC (20x20cm) 25 units

1.05715.0001

Silica gel 60 F254 25 TLC plates 20 x 20 cm

1.05729.0001

Silica gel 60 F254 50 TLC plates 10x20cm

1.13895.0001

Silica gel 60 F254, 1 mm 15 PLC plates 20 x 20cm

1.07731.1000

Silica gel 60 G for thin-layer chrom. Sio2

1.07734.1000

Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) for column chromatography

1.07730.1000

Silica gel 60 GF254 for thin-layer chrom. Sio2

1.07730.0500

Silica gel 60 GF254 for thin-layer HPLC

1.07739.0500

Silica gel 60 HF254 for thin-layer chrom. Sio2 500g

1.05746.0001

Silica gel 60 silanized 25 TLC plates 20x20cm

1.01907.1000

Silica gel granules, desiccant (2-5mm) sio2

1.01969.5000

Silica gel hút ẩm : Silica gel with humidity indicator (orange) desiccant 1-3mm

1.01969.1000

Silica gel with humidity indicator (orange) desiccant 1-3mm

1.01981.1000

Silica gel with moisture indicator (blue gel) desiccant ~ 2 - 5 mm

1.01925.1000

Silica gel with moisture (blue gel)

1.09385.1000

Silicagel 60 (0.040-0.063 mm) for column chrom. Sio2 1000g

1.09385.2500

Silicagel 60 (0.040-0.063 mm) for column chrom. Sio2

1.09385.9025

Silicagel 60 (0.040-0.063 mm) for column chromatography (gia 1kg) sio2

1.07536.0250

Silicium dioxide, PA (Quartz fine granular) sio2

1.07743.0100

Silicon anti-foaming agent 100g

1.07743.0500

Silicon anti-foaming agent

1.07537.0100

Silicon dioxide granules (1-4mm) sio2

1.07742.0100

Silicon oil for oil baths up to 250oc, LAB

1.12310.0100

Silicon standard solution 1000 mg/l Si (NH4)2sif6 in H2O

1.07746.0100

Silicone grease LAB

8.07706.0100

Silicon tetrachloride

1.07921.0100

Silicone high vacuum grease heavy LAB

1.19203.0025

Silver chloride extra pure agcl

1.01515.0005

Silver diethyldithiocarbamate, PA C5H10AgNS2

1.09081.1000

Silver nitrate solution 0.1mol/l (0,1 N) AgNO3

1.01512.0100

Silver nitrate, PA AgNO3

1.09990.0001

Silver nitrate, solution 0,ln (0,lm) AgNO3

1.01534.0050

Silver sulfate extra pure Ag2SO4

1.01509.0100

Silver sulfate Ag2SO4

1.01509.0025

Silver sulfate, PA Ag2SO4

1.06268.0250

Sodium acetate anhydrous CH3COONa; C2H3NaO2

1.06268.1000

Sodium acetate anhydrous, PA CH3COONa

1.06265.1000

Sodium acetate trihydrate extra pure CH3COONa.3H2O

1.06267.1000

Sodium acetate trihydrate, PA

1.06267.0500

Sodium acetate trihydrate, PA CH3COONa.3H2O

1.06682.1000

Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, PA

1.06277.1000

Sodium arsenite solution 0.05M (0,1N)

1.06688.0100

Sodium azide extra pure NaN3

8.22335.0100

Sodium azide for synthesis NaN3

1.06290.1000

Sodium benzoate Ph Eur C6H5COONa

1.06348.0050

Sodium bismuthate, PA NaBIO3

8.06373.0025

Sodium borohydride NaBH4 25g

45288

Sodium borohydride NaBH4

1.06371.0100

Sodium borohydride, PA NaBH4

8.18823.0100

Sodium borohydride, PA NaBH4 100g

8.14368.0250

Sodium bromate NaBrO3

1.06557.0250

Di-Sodium oxalate, PA C2Na2O4

1.06392.0500

Sodium carbonate anhydrous, PA Na2CO3

1.06391.1000

Sodium carbonate decahydrate, PA Na2CO3x10H2O

1.09940.0001

Sodium carbonate solution 0.05 mol/l (0.1N) Na2CO3

1.02405.0080

Sodium carbonate volumetric standard Na2CO3

1.09945.0001

Sodium chloride solution O,ln (O,lm)

1.06408.0100

Sodium chloride tablets 9g nacl

1.06404.1000

Sodium chloride, PA nacl

1.06437.1000

Sodium cyanide

8.22006.0100

Sodium cyclamate for synthesis C6H11NHSO3Na

1.06504.0250

Sodium deoxycholate C24H39NaO4

1.06336.0250

Sodium dichromate dihydrate, PA Na2Cr2O7.2H2O

1.59716.0001

Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate Reag. C5H10NNaS2.3H2O

1.06689.0025

Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, PA C5H10NNaS2.3H2O

1.06370.0050

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous NaH2PO4

1.06342.1000

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate NaH2PO4.2H2O for analysis EMSURE

1.06342.0500

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate NaH2PO4.2H2O for analysis EMSURE 500g

1.06345.1000

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate NaH2PO4.2H2O for use as excipient EMPROVE

1.06346.0500

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, PA NaH2PO4.H2O

1.06528.0100

Sodium disulfite Na2S2O5

1.06528.5000

Sodium disulfite (sodium metabisulfite) Na2S2O5

1.06528.1000

Sodium disulfite, PA (metabisulfite) Na2O5S2

1.06528.0500

Sodium disulfite, PA (metabisulfite) Na2O5S2Na2O5S2

1.06507.0500

Sodium dithionite Na2S2O4

8.17034.1000

Sodium dodecyl sulfate Ph Eur C12H25OSO2ONa

8.17034.2500

Sodium dodecyl sulfate Ph Eur

8.20871.0250

Sodium ethoxide C2H5NaO; C2H5ONa

1.06449.1000

Sodium fluoride, PA NaF

1.06449.0250

Sodium fluoride, PA NaF 250g

8.06455.5000

Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate CH3NaO3S.2H2O

8.06455.1000

Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate for synthesis CH3SO3Na.2H2O

8.17054.1000

Sodium gluconate USP C6H11NaO7

1.06445.1000

Sodium glutamate monohydrate extra pure C5H8NNaO4.H2O

1.02521.0025

Sodium hexanitrocobaltate(III) (sodium cobalt(III)nitrite) Na3[Co(NO2)6]; Co6N6Na3O12

1.06329.1000

Sodium hydrogen carbonate, PA NaHCO3

1.06329.0500

Sodium hydrogen carbonate, PA NaHCO3 500g

1.01962.0001

Sodium hydrogen carbonate/sodium carbonate certified secondary standard NaHCO3

1.06340.0050

Sodium hydrogen selenite

1.06352.0500

Sodium hydrogen sulfate monohydrate PA NaHSO4.H2O

8.06356.1000

Sodium hydrogen sulfite (solution 39% in water) NaHSO4 1000g

8.06356.2500

Sodium hydrogen sulfite (solution 39% in water) NaHSO4

1.09141.1000

Sodium hydroxide 0,1mol/l (0,1N)

1.09913.0001

Sodium hydroxide 5M (5N) NaOH

1.01564.1000

Sodium hydroxide on support, granulated about 1.6-3mm NaOH

1.09140.1000

Sodium hydroxide solution 0,2M (0,2N) NaOH

1.09138.1000

Sodium hydroxide solution 0,5M (0,5N) NaOH

1.09139.1000

Sodium hydroxide solution 0.25 mol/l (0.25N)

1.09957.0001

Sodium hydroxide solution 0.5 mol (0.5 N) NaOH

1.09136.1000

Sodium hydroxide solution 2M (2N) NaOH

1.06498.1000

Sodium hydroxide, pellets, PA NaOH

1.09959.0001

Sodium hydroxide, solution 0,ln (0,l M) NaOH

1.09956.0001

Sodium hydroxide, solution 1N (1M) NaOH

1.09137.1000

Sodium hydroxide, solution 1N (1M) NaOH 1000g

1.58793.1000

Sodium hydroxide, solution 50%, PA NaOH

1.05614.2500

Sodium hypochlorite solution

1.06525.0100

Sodium iodate NaIO3

1.06523.1000

Sodium iodide, PA NaI

1.06523.0100

Sodium iodide, PA NaI 100g

1.06522.9019

Sodium lactate solution 50% extra pure

1.06597.0050

Sodium metaperiodate, PA NaIo4 50g

1.06597.0250

Sodium metaperiodate, PA NaIo4

8.06538.0250

Sodium methylate for synthesis CH3ONa

1.06521.1000

Sodium molybdate dihydrate Na2MoO4.2H2O

1.06524.1000

Sodium molybdate dihydrate extra pure

1.06521.0100

Sodium molybdate dihydrate, PA MoNa2O4x2H2O 100g

1.06521.0250

Sodium molybdate dihydrate, PA MoNa2O4x2H2O

1.06537.0500

Sodium nitrate, PA NaNO3

1.06537.1000

Sodium nitrate for analysis

1.06549.0100

Sodium nitrite, PA NaNO2 100g

1.06549.0500

Sodium nitrite, PA NaNO2

1.06541.0100

Sodium nitroprusside dihydrate c5fen6na2o.2H2O; Na2[Fe(CN)5NO].2H2O

1.06541.0025

Sodium nitroprusside dihydrate, PA Na2[Fe(CN)5NO].2H2O

1.06560.1000

Sodium perborate trihydrate pure nabo2.H2O2.3H2O

1.06564.0100

Sodium perchlorate monohydrate, PA naclo4.H2O

1.06564.0500

Sodium perchlorate monohydrate, PA

1.06563.0100

Sodium peroxide, PA Na2O2

1.06609.0500

Sodium peroxodisulfate, PA Na2S2O8

1.06529.1000

Sodium polyphosphate extra pure (NaPO3)n

1.06601.0250

Sodium salicylate, PA C7H5NaO3

1.06607.0025

Sodium selenite pentahydrate

1.05621.2500

Sodium silicate solution extra pure Na2SiO3

1.19507.0500

Sodium standard solution

1.06649.1000

Sodium sulfate anhydrous, PA Na2SO4

1.06649.0500

Sodium sulfate anhydrous, PA Na2SO4 500g

1.06648.1000

Sodium sulfate decahydrate, PA Na2SO4.10H2O

1.06638.0250

Sodium sulfide hydrate, PA Na2S.H2O

1.06652.1000

Sodium sulfite anhydrous extra pure Na2SO3

1.06657.1000

Sodium sulfite anhydrous, PA

1.06657.0500

Sodium sulfite anhydrous, PA Na2SO3

1.06664.0100

Sodium tartrate dihydrate

8.24494.0250

Sodium tetrakis(3,5- bis(trifluoromethyl)phenyl)borate dihydrate C32H12BF24Na.2H2O

1.06669.0010

Sodium tetraphenyl borate, PA C24H20BNa 10g

1.06669.0025

Sodium tetraphenyl borate, PA C24H20BNa

1.06691.0500

Sodium thioglycolate C2H3NaO2s

1.06691.0100

Sodium thioglycolate for microbiology C2H3NaO2s

1.06512.2500

Sodium thiosulfate anhydrous Na2S2O3

1.06513.2500

Sodium thiosulfate pentahydrate extra pure Na2S2O3.5H2O

1.06516.1000

Sodium thiosulfate pentahydrate, PA Na2S2O3.5H2O

1.06516.0500

Sodium thiosulfate pentahydrate, PA Na2S2O3.5H2O 500g

1.09147.1000

Sodium thiosulfate solution 0,1 mol/l (0,1 N) Na2S2O3

1.09950.0001

Sodium thiosulfate, solution O,ln (O,lm) Na2S2O3

1.09909.0001

Sodium thiosulfate, solution 0.01N (0.1M) Na2S2O3

1.06673.0250

Sodium tungstate dihydrate, PA Na2WO4.2H2O

8.40123.1000

Span 80 for synthesis C24H44O6

8.14605.0100

Squalane C30H62

1.01008.0250

ß-Alanine for biochemistry C3H7NO2

1.70204.0500

Standard Antimony solution

1.19780.0500

Standard Chromate solution 1000 mg/l cro4²¯

1.70218.0100

Standard Germanium solution 1000 mg/l Ge (NH4)2gef6

1.70301.0100

Standard ICP Aluminium 1000 mg/l Al

1.70303.0100

Standard ICP Arsenic 1000 mg/l As

1.70304.0100

Standard ICP Barium 1000 mg/l Ba

1.19159.0001

Dung dịch chuẩn kiểm tra máy sắc ký-Standard samples for HPLC system qualification

1.70308.0100

Standard ICP Calcium 1000 mg/l Ca

1.09943.0001

Dung dịch chuẩn Canxi : Calcium standard 1000 mg Ca

1.70314.0100

Standard ICP Copper 1000 mg/l Cu

1.70331.0100

Standard ICP Magnesium 1000 mg/l Mg

1.70332.0100

Standard ICP Manganese 1000 mg/l Mn

1.70333.0100

Standard ICP Mercury 1000 mg/l Hg

1.70336.0100

Standard ICP Nickel 1000 mg/l Ni

1.70365.0100

Standard ICP Silicon 1000 mg/l Si

1.70354.0100

Standard ICP Strontium 1000 mg/l Sr

1.10322.0100

Standard multi-element VII for Cation chroma.

1.02406.0080

Standard Sodium chloride volumetric

1.19514.0100

Standard Tellurium solution 1000 mg/l Te h6teo6

1.15053.0100

Standard-dissolved in oil-Calcium

1.15051.0100

Standard-dissolved in oil-Lead

1.15057.0100

Standard-dissolved in oil-Magnesium

1.15054.0100

Standard-dissolved in oil-Potassium

1.15058.0100

Standard-dissolved in oil-Sodium

1.15060.0100

Standard-dissolved in oil-Zinc

1.70311.0100

Standard-ICP Cerium 1000 mg/l Ce Ce(NO3)3

1.70345.0100

Standard-ICP-Rhodium

1.11437.0500

Standard-multi-element I Anion

1.70399.0500

Standard-multi-element IC IIB

1.19770.0500

Standard-solution Aluminium

1.19812.0500

Standard-solution Ammonium

1.70204.0100

Standard-solution Antimony 1000 mg/l Sb Sb2O3

1.19773.0100

Standard solution Arsenic 1000 mg/l As H3AsO4

1.19774.0100

Standard-solution Barium 1000mg/l Ba Ba(NO3)2

1.19773.0500

Standard-solution Arsenic

1.19774.0500

Standard-solution Barium

1.19775.0500

Standard-solution Beryllium

1.19804.0500

Standard-solution Bismuth

1.19500.0500

Standard-solution Boron

1.19777.0500

Standard-solution Cadmium

1.19778.0500

Standard-solution Calcium

1.19778.0100

Standard-solution Calcium 1000mg/l Ca Ca(NO3)2

1.02612.0500

Standard-solution Cerium

1.19897.0500

Standard-solution Chloride

1.19779.0500

Standard-solution Chromium

1.19779.0100

Standard-solution Chromium 1000 mg/l Cr Cr(NO3)3

1.19785.0500

Standard-solution Cobalt

1.19786.0500

Standard-solution Copper (II)

1.19786.0100

Standard-solution Copper 1000mg/l Cu Cu(NO3)2

1.19814.0500

Standard-solution Fluoride

1.70216.0500

Gold Standard solution

1.19781.0500

Standard-solution Iron

1.09972.0001

Standard-solution Iron 1000 mg

1.19776.0500

Standard-solution Lead

1.70223.0500

Standard-solution Lithium

1.19788.0500

Standard-solution Magnesium

1.19788.0100

Standard-solution Magnesium 1000mg/l Mg Mg(NO3)2

1.19789.0500

Standard-solution Manganese

1.19789.0100

Standard-solution Manganese 1000mg/l Mn Mn(NO3)2

1.70226.0500

Standard-solution Mercury

1.70227.0500

Standard-solution Molybdenum

1.19792.0500

Standard-solution Nickel

1.19811.0500

Standard-solution Nitrate

1.19899.0500

Standard-solution Nitrite

1.14282.0100

Standard-solution Palladium 1000 mg/l Pd Pd(NO3)2

1.14282.0500

Standard-solution Palladium

1.19898.0500

Standard-solution Phosphate

1.70219.0500

Standard-solution Platinum

1.70230.0500

Standard-solution Potassium

1.70230.0100

Standard-solution Potassium 1000mg/l K KNO3

1.19796.0500

Standard-solution Selenium

1.12310.0500

Standard-solution Silicon

1.09947.0001

Standard-solution Silicon 1000 mg

1.19797.0500

Standard-solution Silver

1.70238.0500

Standard-solution Sodium

1.19799.0100

Standard-solution Strontium 1000 mg/l Sr Sr(NO3)2

1.19799.0500

Standard-solution Strontium

1.19813.0500

Standard-solution Sulfate

1.70242.0500

Standard-solution Tin

1.70243.0500

Standard-solution Titanium

1.70244.0500

Standard-solution Tungsten

1.19805.0500

Standard-solution Tungsten (in NH4OH 0.05M)

1.70245.0500

Standard-solution Vanadium

1.19806.0500

Standard-solution Zinc

1.19806.0100

Standard-solution Zinc 1000mg/l Zn Zn(NO3)2

1.70234.0100

Standard-solution Zirconium 1000 mg/l Zr zrocl2

1.01252.0250

Starch soluble

1.01253.1000

Starch soluble extra pure (C6H10O5)n

1.01252.1000

Starch soluble, PA (C6H10O5)n

1.01252.0100

Starch soluble, PA (C6H10O5)n 100g

8.00673.1000

Stearic acid for synthesis C17H35COOH

8.00673.0500

Stearic acid for synthesis C17H35COOH 500g

8.07680.1000

Stearyl alcohol C18H38O; CH3(CH2)17OH

8.07680.0100

Stearyl alcohol for synthesis C18H38O; CH3(CH2)17OH

1.10274.0001

Sterikon for checks on autoclaving

1.10274.0002

Sterikon plus Bioindicator

1.07865.0250

Strontium chloride hexahydrate, PA

1.07872.0250

Strontium nitrate Sr(NO3)2

8.07679.1000

Styrene (stabilised) for synthesis C8H8

8.07679.0100

Styrene (stabilised) for synthesis C8H8 100g

8.22260.0250

Succinic acid for synthesis HOOCCH2CH2COOH

1.07687.1000

Sucrose (saccharose) for biochemistry C12H12O11

1.15928.0025

Sudan Black B (C.I 26150)

1.11799.0100

Sulfanilamide, PA C6H8N2O2S

8.22338.1000

Sulfanilic acid for synthesis 4-(NH2)C6H4SO3H

8.22338.0100

Sulfanilic acid for synthesis 4-(NH2)C6H4SO3H 100g

1.00686.0100

Sulfanilic acid, PA NH2C6H4SO3H

1.00686.0250

Sulfanilic acid, PA NH2C6H4SO3H 250g

1.11148.0001

Sulfite Test Aquamerck

8.07993.0250

Sulfolane for synthesis C4H8O2S

1.09074.1000

Sulfuric acid 0,05 mol/l (0,1 N) H2SO4

1.00714.1000

Sulfuric acid 96% H2SO4

1.12080.1000

Sulfuric acid 98%, PA H2SO4

1.00731.1000

Sulfuric acid, 95-97 %, PA H2SO4

1.09981.0001

Sulfuric acid, solution 1N (0,5M) H2SO4

1.09072.1000

Sulfuric acid, solution 1N (0,5M) H2SO4 1000g

1.09984.0001

Sulfuric acid, solution O,ln (0,05M) H2SO4

1.00761.1000

Sulfurous acid 5-6%, PA

1.00773.1000

Tannic acid

8.08616.0250

Taurine C2H7NO3S

1.06177.2500

TBE buffer 10 x ph 8.3 tris-borate-EDTA buffer

1.14423.0002

AMMONIUM TEST 0.2 - 8 MG/L 200 TESTS

1.09629.0500

Tert-Butanol

8.22264.1000

Tert-Butanol for synthesis C4H10O; (CH3)3COH

8.14006.0250

Tert-Butyl hydroperoxide (70% solution in water) for synthesis

8.18109.1000

Tert-Butyl methyl ether for synthesis C5H12O; (CH3)3COCH3

1.01845.1000

Tert-Butyl methyl ether, HPLC (CH3)3COCH3

1.01849.1000

Tert-Butyl methyl ether, PA C5H12O

1.17922.0001

PERACETIC ACID TEST 0 - 500 - 1000 - 150

1.14801.0001

Test Chlorine (0,1-2mg/l)

1.17927.0001

ARSENIC TEST (HIGHLY SENSITIVE) 0.005 -

1.16978.0001

Test Phosphate Method: reflectometric 5 - 120 mg/l    50

1.16892.0001

Test Reflectoquant Ammonium Method: reflectometric 0.2 - 7.0 mg/l   50

1.16991.0001

Test Reflectoquant Manganese Method: reflectometric 0.5 - 45.0 mg/l   50

1.31200.0001

Test Strip HY-rise Colour Hygiene Package (50 tests) - Test thử độ sạch bề mặt

1.14421.0001

Test-Aqua Color (5-150)

1.14417.0001

Test-Aqua Cyanide (0,002-0,03mg/l)

1.14403.0001

Test-Aqua Iron (0.01-0.2 mg/l)

1.14424.0001

Test-Aqua Nitrite (0.1-2mg/l)

1.14416.0001

Test-Aqua sulfide (0.02-0.25mg/l)

1.11151.0001

Test-Aqua Water for laboratory

1.11109.0001

Test-Aquamerck Alkalinity (0,1-10mmol/l)

1.14657.0001

Test-Aquamerck Ammonium (0,5-10mg/l)

1.11106.0001

Test-Aquamerck Chloride Method: titrimetric (mercurimetric) 2-200mg/l

1.11169.0001

Test-Aquamerck Nitrate in freshwater 10 - 150 mg/l  100 tests

1.08025.0001

Test-Aquamerck Nitrite (0.025-0.5mg/l)

1.14662.0001

Test-Aquamerck Oxygen (1-12mg/l)

1.08021.0001

Test-Aquamerck Phosphate & Silicate (1-10 & 0.3-3mg/l)

1.08045.0001

Test-Aquamerck Silicate (Silicic acid) BR refill pack

1.11138.0001

Test-Aquamerck Phosphate (1-10mg/l)

1.08046.0001

Test-Aquamerck Phosphate (Rrefill pack for 1.11138.0001)

1.14661.0001

Test-Aquamerck Phosphate Test in fresh and sea water, 0.25-3.0 mg/l; 100 tests

1.08039.0001

Test-Aquamerck Total Hardness (340 tests)

1.08033.0001

Test-Aquamerck Total Hardness Refill pack for 1.08039.0001 (300 tests)

1.14413.0001

Test-Aquaq Aluminium colorimetric 0.07-0.8 mg/l Al (185 tests/box)

1.14428.0001

Test-Aquaq Ammonium 0.025-0.4 mg/l NH4+   60 Tests

1.00687.0001

Testkit BOD Cell Test Method: 0.5-3000 mg/l  Spectroquant (50 tests/box)

1.00718.0001

Test thử BOD : BOD Standard (analogous to EN 1899) for 10 x 1l standard solution

1.14541.0001

Testkit-COD Cell Test Method 100-1500 Spectroquant

1.14540.0001

Testkit-COD Cell Test Method 10-150 Spectroquant

1.14560.0001

Testkit  COD : COD Cell Test Method: photometric 4.0 - 40.0 mg/l   25 Tests Spectroquant

1.14691.0001

Testkit-COD Cell Test Method: photometric 300 - 3500 mg/l   25 Tests Spectroquant

1.10015.0001

Test-Mercko Aluminium (10-250mg/l)

1.10024.0001

Test-Mercko Ammonium (10-400mg/l)

1.10026.0001

Test-Mercko Arsenic (0,1-3mg/l)

1.16981.0001

Ascorbic Acid Test Method: reflectometric with test strips 25 - 450 mg/l Reflectoquant®

1.10023.0001

Test-Mercko Ascorbic acid (50-2000mg/l)

1.10081.0001

PEROXIDE TEST 1 - 3 - 10 - 30 - 100 MG/L

1.14406.0001

MANGANESE TEST 0.03 - 0.06- 0.1 - 0.15 -

1.10083.0001

Test-Mercko Calcium (10-100mg/l)

1.10648.0001

Test-Mercko Carbonate Hardness (4-24)

1.10079.0001

Test-Mercko Chloride (500-3000mg/l)

1.10043.0001

Test-Mercko Chlorine (4-120mg/l)

1.17924.0001

Test-Mercko Chlorine, test strips 0-500mg/l - 100 tests

1.10012.0001

Test-Mercko Chromate (3-100mg/l)

1.14402.0001

colorimetric with colour card and comparator block with long test

1.10002.0001

Test-Mercko Cobalt (10-1000mg/l)

1.10003.0001

Test-Mercko Copper (10-300mg/l)

1.14414.0001

Test thử đồng: Copper Test Method: colorimetric 0.05 - 0.08 - 0.12 - 0.16 - 0.2 - 0.25 - 0.3 - 0.4

1.10044.0001

Test-Mercko Cyanide (1-30mg/l)

1.10036.0001

Test-Mercko Formaldehyde (10-100mg/l)

1.10004.0001

Test-Mercko Iron (3-500mg/l)

1.10077.0001

Test-Mercko Lead (20-500mg/l)

1.10080.0001

Test-Mercko Manganese (2-100mg/l)

1.10049.0001

Test-Mercko Molybdenum (5-250mg/l)

1.10006.0001

Test-Mercko Nickel (10-500mg/l)

1.10050.0001

Test-Mercko Nitrate (10-500mg/l)

1.10007.0001

Test-Mercko Nitrite (2-80mg/l)

1.10001.0001

Test-Mercko Peracetic acid (100-500mg/l)

1.10084.0001

Test-Mercko Peracetic acid (5-50mg/l)

1.10011.0001

Test-Mercko Peroxide (0.5-25mg/l)

1.10428.0001

Test-Mercko Phosphate

1.10042.0001

Test-Mercko Potassium (250-1500mg/l)

1.14789.0001

Test-Mercko Sulfate (25-300mg/l)

1.10013.0001

Test-Mercko Sulfite (10-400mg/l)

1.10025.0001

Test-Mercko Total Hardness (3-21) 100 tests

1.10046.0001

Test-Mercko Total Hardness (5-25)

1.10038.0001

Test-Mercko Zinc (10-250mg/l)

1.17925.0001

Test-Merckoquant Chlorine 0-20 mg/l  (75 tests)

1.10020.0001

Test-Merckoquant Nitrate 10-500 mg/l (100 strips/hop)

1.10337.0001

Test-Merkoquant Peroxide 100-1000 mg/l H2O2 100 test

1.14822.0001

Test-Micro Aluminium (0,1-6mg.l)

1.14753.0001

Test-Micro Chloride (3-300mg/l)

1.14826.0001

Test-Micro Chlorine (0.25-15mg/l)

1.14765.0001

Test-Micro Copper (0.3-10mg/l)

1.14798.0001

Test-Micro Cyanide colorimetric (refill pack for 1.14800.0001) 0.03-5 mg/l, 200 tests

1.14759.0001

Test-Micro Iron (0.1-5mg/l)

1.14840.0001

Test-Micro Phosphate (1.5-100mg/l)

1.14777.0001

Test-Micro sulfide (0.1-5mg/l)

1.14843.0001

Test-Micro Urea (0.025-1mg/l)

1.17942.0001

Phosphate Test Method: reflectometric 0.1 - 5.0 mg/l PO43- Reflectoquant® plus

1.14410.0001

Silicate (Silicic Acid) Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long

1.10022.0001

Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 g/l NO2- Merckoquant®

1.17940.0001

Test-Reflect Chlorine 0,05-2mg/l

1.16982.0001

Test-Reflect Iron 0,5-20mg/l

1.16973.0001

Test-Reflect Nitrite 0,5-25mg/l

1.16996.0001

Test-Reflect ph Test 4.0-9.0

1.16997.0001

Test-Reflect Total Hardness 0.1-30

1.05851.0001

Test-reflectoquant Lipase Test 10-400 µg/l   50 tests

1.01762.0001

Test-Spectroquant Acid Capacity Cell Test to ph 4.3 (total alkalinity) 0.2- 8.0 mmol/l   (90 tests)

1.00683.0001

Test-Spectroquant Ammonium 2-150mg/l NH4-N 96 tests, 2.6-193 mg/l NH4+

1.14752.0001

Test-Spectroquant Ammonium test 0.010-3.00mg/l NH4-N - 500 tests

1.14815.0001

Test-Spectroquant Calcium 5-160 mg/l Ca  (100 tests)

1.14897.0001

Test-Spectroquant Chloride 2.5- 250 mg/l (100 tests)

1.00598.0001

Test-Spectroquant Chlorine DPD 0.010- 7.50 mg/l

1.14895.0001

Test-Spectroquant COD Cell 15-300 mg/l  (25 Tests/box)

1.18751.0001

Test-Spectroquant COD for non-Merck photometers 0-150 mg/l  (25 tests)

1.14767.0001

Test-Spectroquant Copper 0.02-6.0 mg/l   200 tests

1.14598.0001

Test-Spectroquant Fluoride 0.10- 20.0 mg/l (100 tests)

1.09711.0001

Test-Spectroquant Hydrazine 0.005-2.00 mg/l N2H4   80 Tests

1.14761.0001

Test-Spectroquant Iron 0.005-5.00 mg/l Fe   1000 Tests

1.00796.0001

Test-Spectroquant Iron photometric 0.01-5.00 mg/l Fe 150 tests

1.00815.0001

Test-Spectroquant Magnesium 5.0- 75.0 mg/l  (25 tests)

1.14770.0001

Test-Spectroquant Manganese test 0.010-10 mg/l Mn - 450 tests

1.09713.0001

Test-Spectroquant Nitrate 0.10- 25.0 mg/l  (100 tests)

1.14773.0001

Test-Spectroquant Nitrate test 0.2-20.0 mg/L100 tests

1.14776.0001

Test-Spectroquant Nitrite test 0.005-1.00mg/L NO2 1000 tests

1.14694.0001

Test-Spectroquant Oxygen cell test 0.5-12.0mg/L O2 25 tests

1.00607.0001

Test-Spectroquant Ozone DPD 0.010-7.50 mg/l O3  150 tests

1.14848.0001

Test-Spectroquant Phosphate test 0.010-5.00mg/L PO4-P 420 tests

1.14794.0001

Test-Spectroquant Silicate 0.005-5.00 mg/l Si   300 Tests 0.01-10.70 mg/l sio2

1.14791.0001

Test-Spectroquant Sulfate test 25-300 mg/l SO4 2- 180 tests

1.14779.0001

Test-Spectroquant Sulfide test 0.020-1.50 mg/L S2- 220 test

1.00961.0001

Test-Spectroquant Total hardness cell test 5-215 mg/L Ca 25 tests

1.08024.0001

AMMONIUM TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1 - 2 -

1.08048.0001

CARBONATE HARDNESS TEST AQUAMERCK

1.14434.0001

CHLORINE TEST 0.01 - 0.025 - 0.045 - 0.0

1.14978.0001

CHLORINE TEST (LOW) IN DRINKING WATER MI

1.11170.0001

NITRATE TEST 200 TESTS

1.11152.0001

Test thử oxy : Oxygen Test Refill pack for 1.11107.0001 Aquamerck 100tests

1080270001

PH TEST PH 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 -

1144120001

ZINC TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 -

1.14687.0001

Test-Spectroquant xúc tác Crack set 10

1.00964.1000

Tetrachloroethylene extra pure C2Cl4; Cl2CCCl2

1.00965.0500

Tetrachloroethylene for spectroscopy C2Cl4; Cl2CCCl2

8.18716.6025

Tetrachloroethylene for synthesis Cl2C=ccl2

8.40006.0025

Tetradecyltrimethylammonium bromide C17H38NBr

8.22147.0250

Tetraethylammonium bromide for synthesis (C2H5)4nbr

8.22149.0250

Tetraethylammonium hydroxide (20% solution) [(H5C2)4N]+OH-(C2H5)4nbr

1.08114.1000

Tetrahydrofuran extra pure C4H8O

1.08101.2500

Tetrahydrofuran, HPLC (THF) C4H8O

1.09731.1000

Tetrahydrofuran, HPLC (THF) C4H8O 1000g

8.14748.0250

Tetramethylammonium hydroxide (25% solution in water)

1.08124.0250

Tetramethylammonium hydroxide solution 0,1M (0,1N)

1.08123.0050

Tetramethylammonium hydroxide solution 10%

8.18839.0250

Tetra-n-butylammonium bromide c16h36brn; (CH3CH2CH2CH2)4nbr

8.18839.0050

Tetra-n-butylammonium bromide for synthesis C16h36brn; (CH3CH2CH2CH2)4nbr

8.14645.0025

Tetra-n-Butylammonium chloride monohydrate for synthesis C16h36cln

8.18858.0500

Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate C16H37NO4S

1.18312.0025

Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography

8.18858.0100

Tetra-n-Butylammonium hydrogen sulfate for synthesis C16H37NO4S

8.18759.0100

Tetra-n-butylammonium hydroxide (20% solution in water) (C4H9)4NOH

8.18215.0250

Tetra-n-butylammonium hydroxide for synthesis

1.09162.0500

Tetra-n-Butylammonium hydroxide solution 0,1N

1.09162.1000

Tetra-n-butylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol c[(C4H9)4NOH] = 0.1mol/l

8.22152.0100

Tetra-n-Butylammonium iodide for synthesis (CH3CH2CH2CH2)4NI

8.08278.0025

Tetra-n-butyltin C16H36Sn; M 347.16

8.21107.0500

Tetrapropyl orthotitanate for synthesis C12H28O4Ti

1.06591.0500

Tetra-Sodium diphosphate decahydrate, PA

1.08103.0005

Tetrazolium blue C40H32Cl2N8O2

4.03065.0001

The Merck Index

1.71200.0001

Thiết bị gia nhiệt (Thermoreactor TR 320 Spectroquant)

8.17043.0010

Thimerosal Ph Eur, BP, USP C9H9HgNaO2S

1.08170.0050

Thioacetamide, PA CH3CSNH2 50g

1.08170.0250

Thioacetamide, PA CH3CSNH2

1.16761.0500

Thioglycolate medium G for microbiology

1.08190.0500

Thioglycolate broth

1.00700.0100

Thioglycolic acid, PA H2SH2COOH

8.08154.0500

Thionyl chloride socl2; Cl2OS

8.08154.1000

Thionyl chloride for synthesis

1.07978.1000

Thiourea

1.07979.0250

Thiourea, PA H2NCSNH2

1.08294.0005

Thorin (octahydrate) indicator C16H11AsN2Na2O10S2.8H2O

1.08176.0005

Thymol blue

1.08176.0025

Thymol blue C27H30O5S

1.08167.1000

Thymol cryst. Extra pure, Ph, Eur, BP, NF C10H14O

1.59681.0005

Thymol Reag. C10H14O

1.08175.0005

Thymolphthalein indicator C28H30O4

1.08175.0025

Thymolphthalein indicator C28H30O4 25g

1.17239.1000

Timiron Silk Gold

1.17475.1000

Timiron Splendid Red

1.17200.1000

Chất màu : Timiron Starluster MP-115

1.17392.1000

Timiron Starlight Gold

1.17200.9025

Timiron Starluster MP-115

1.17223.1000

Timiron Sun Gold Sparkle MP-29

1.17186.1000

Timiron Super Blue

1.17266.1000

Timiron Diamond Cluster MP-149

1.17217.1000

Timiron Super Gold

1.17294.1000

Timiron Super Silver

1.17201.1000

Timiron Supersheen MP-1001

1.17203.1000

Timiron Supersilk MP-1005

1.07815.0100

Tin (II) chloride dihydrate, PA SnCl2x2H2O 100g

1.07815.0250

Tin (II) chloride dihydrate, PA SnCl2x2h2o

1.07814.0250

Tin (II) chloride dihydrate, PA (low Hg)

1.07806.0250

Tin granulated

1.01307.0025

Titan yellow (C.I. 19540) C28H19N5Na2O6S4

1.01307.0050

Titan yellow (CI.19540), PA

1.00808.0500

Titanium (IV) oxide tio2

8.08307.0100

Titanium(III) chloride solution about 15%

1.00808.1000

Titanium(IV) oxide tio2

1.88011.1000

Titrant 2 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml *9 ca. 2 mg

1.08417.0250

Titriplex II (ethylenedinitrilotetraacetic acid - EDTA) C10H16N2O8

1.08418.0250

Titriplex III (Ethylenedinitrilo tetraacetic acid, disodium salt dihydrate) C10H14N2Na2O8.2H2O 250g

1.08421.1000

Titriplex III (Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate) C10H14N2Na2O8.2H2O

1.08446.0001

Titriplex III solution 0,01mol/l C10H14N2Na2O8.2H2O

1.09992.0001

Titriplex III solution 0,1mol/l C10H14N2Na2O8.2H2O

1.08431.1000

Titriplex III solution 0,1mol/l C10H14N2Na2O8.2H2O 1000g

1.08418.1000

Titriplex III, PA (EDTA di-sodium salt dihydrate)

1.08418.0100

Titriplex III, PA (EDTA di-sodium salt dihydrate) C10H14N2Na2O8.2H2O

1.08424.0025

TITRIPLEX IV GR FOR ANALYSIS (1,2-CYCLOH 25g

1.08424.0100

TITRIPLEX IV GR FOR ANALYSIS (1,2-CYCLOH

1.08420.1000

Titriplex solution B for the determination of alkaline earth metals

1.08426.0100

Titriplex V, PA C14H23N3O10

1.08327.1000

Toluene for liquid chromatography

1.08325.1000

Toluene, PA C7H8 1000g

1.08325.2500

Toluene, PA C7H8

1.09613.0100

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate (C4H9)4NOH

1.09613.0500

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate C7H8O3S . H2O

8.14725.1000

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate for synthesis C7H8O3S . H2O

8.14725.0100

Toluene-4-sulfonic acid monohydrate for synthesis C7H8O3S . H2O 100g

1.15930.0025

Toluidine blue O (CI.52040) for microscopy

1.08047.0001

Total Harness Test Aquamerck 0.1-5.6 od (0.1-7 oe) resp. 1-100mg/l caco3 - 300 tests

8.41032.0025

Trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetracetic acid monohydrate for synthesis

 C14H22N2O8.H2O

1.08216.0010

Trehalose

1.02143.1000

Tri-Calcium phosphate extra pure Ca3(PO4)2

1.00810.1000

Trichloroacetic acid cryst. Extra pure CCl3COOH

8.22342.0250

Trichloroacetic acid for synthesis CCl3COOH

1.00807.1000

Trichloroacetic acid, PA  C2HCl3O2 1kg

1.00807.0100

Trichloroacetic acid, PA CCl₃COOH 100g

1.00807.0250

Trichloroacetic acid, PA CCl₃COOH 250g

1.08749.1000

Trichloroethane (1,1,1), PA

1.11872.1000

Trichloroethylene c2HCl3; Cl2CCHCl

1.00958.1000

Trichloroethylene extra pure c2HCl3; Cl2CCHCl

1.08440.1000

Trichlorotrifluoroethane (1,1,2), PA

1.08377.2500

Triethanolamine extra pure N(CH2CH2OH)3; C6H15NO3

1.08377.1000

Triethanolamine extra pure (TEA) N(CH2CH2OH)3

8.22341.5000

Triethanolamine for synthesis N(CH2CH2OH)3; C6H15NO3

1.08379.1000

Triethanolamine, PA N(CH2CH2OH)3

1.08379.0250

Triethanolamine, PA (TEA) N(CH2CH2OH)3

8.08352.1000

Triethylamine for synthesis (C2H5)3N

8.21135.0250

Triethylammonium chloride 250g

8.21135.1000

Triethylammonium chloride

8.08245.1000

Triethylene glycol for synthesis HO(CH2CH2O)3H

8.08260.0025

Trifluoroacetic acid for synthesis CF3COOH 25g

8.08260.0100

Trifluoroacetic acid for synthesis CF3COOH

8.21178.0250

Trimethylammonium chloride for synthesis (CH3)3N.HCl

8.14868.0025

Tri-n-octylphosphinoxide C24H51OP

8.21196.0050

Triphenylmethanol

1.05102.1000

Tri-Potassium phosphate trihydrate extra pure K3PO4.3H2O

8.08735.0005

Tripropyltin chloride c9h21clsn; M 208.43

1.02408.0080

TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE VOLUMETR

1.08387.0500

Tris(hydroxymethyl)aminomethane H2NC(CH2OH)3

1.08386.1000

Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Trometamol) Ph Eur, BP, USP C14H11NO3; H2NC(CH2OH)3

1.08219.0100

Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, PA C4H11NO3.HCl

1.08382.0100

Tris(hydroxymethyl)aminomethane, PA H2NC(CH2OH)3 100g

1.08382.0500

Tris(hydroxymethyl)aminomethane, PA H2NC(CH2OH)3

1.06448.0500

Tri-Sodium citrate dihydrate, PA C6H5Na3O7.2H2O

1.06572.1000

Tri-Sodium phosphate dodecahydrate, PA Na3PO4.12H2O 1000g

1.06578.1000

Tri-Sodium phosphate dodecahydrate, PA Na3PO4.12H2O

1.08603.1000

Triton X-100 C33H60O10-5

8.14378.0001

Tropolone for synthesis C7H6O2

1.11732.0025

Trypan blue

1.08367.1000

Trypsin (pancreas protease) 200 FIP-U/g

1.08350.0001

Trypsin, crystal for biopharmaceutical

1.00454.0500

Trypton Soya Yeast extract Agar for detection of Listeria according ISO 11290 for mirobiology

1.00583.0100

Tungstophosphoric acid hydrate, PA H3O40PW12.H2O

1.00659.0025

Tungstosilicic acid hydrate, PA H₄O₄₀Si W₁₂ * x H₂O 25g

1.00659.0100

Tungstosilicic acid hydrate, PA H₄O₄₀Si W₁₂ * x H₂O

1.18328.0001

Turbiquant 1500IR/1500T Calibration standard set; 0.02-10-1000 NTU (3 vials)

8.22184.1000

Tween 20 for synthesis

8.22184.0500

Tween 20 for synthesis 500g

8.22185.0500

Tween 40 for synthesis 500g

8.22187.1000

Tween 80 for synthesis

8.22187.0500

Tween 80 for synthesis 500g

1.08371.0025

Tyrosine C9H11NO3

1.08488.1000

Urea for biochemistry CO(NH2)2; CH4N2O

1.08488.0250

Urea for biochemistry CO(NH2)2; CH4N2O 250g

1.08487.1000

Urea, PA CO(NH2)2

1.08487.0500

Urea, PA CO(NH2)2 500g

1.08489.0005

Urease, 5U/mg

1.19851.0001

Vacuum manifold for sample preparation lichrolut

1.09769.0001

Vali chứa máy quang phổ NOVA 60 (Case For Spectroquant Photometer NOVA 60)

1.00824.0250

Vanadium (V) oxide extra pure V2O5

1.08510.0100

Vanillin (CH3O)(OH)C6H3CHO

8.18718.0100

Vanillin for synthesis 3-(CH3O)-4-(OH)-C6H3CHO

8.03184.0100

Vinyl acetate C4H6O2

5.00936.0010

Vitamin D3 (Cholecalciferol) cryst. C77H44O

5.00862.1000

Vitamin E water-miscible 1 ml = 500 mg DL-alpha-tocopherol acetate

1.15333.2500

Water HPLC H2O

1.88051.0010

Water standard  0,1% for volumetric Karl Fischer Titration

1.88052.0010

Water standard  1% for volumetric Karl Fischer Titration

1.88050.0010

Water Standard 0.01 % Standard for coulometric 1g «» 0,1 mg H2O Apura (10x8ml/box)

1.16754.5000

Water, PA H2O

1.09163.1000

WIJS solution 0,1mol/l

1.09278.0025

Wright's eosin methylene blue

1.17115.1000

Xirona Indian Summer

1.17728.1000

Xirona Le Rouge

1.17114.1000

Xirona Magic Mauve

1.10590.0005

Xylene cyanol for electrophoresis c25h27n2nao6s2

1.08681.1000

Xylene, PA C8H10

1.08677.0005

Xylenol orange indicator C31H28N2Na4O13S

1.08677.0001

Xylenol Orange tetrasodium salt

1.08689.0100

D(+)-Xylose for biopharmaceutical C5H10O5

1.12412.0025

Yttrium oxide 99+ Y2O3

1.59736.0050

Zinc (volumetric standard) Reag. Ph Eur

1.08800.1000

Zinc acetate dihydrate extra pure (CH3COO)2Zn.2H2O

1.08802.1000

Zinc acetate dihydrate, PA (CH3COO)2Zn.2H2O

1.08802.0250

Zinc acetate dihydrate, PA

1.08816.0250

Zinc chloride, PA zncl2

1.08756.0250

Zinc coarse powder Zn

1.08849.0500

Zinc oxide, PA zno

1.08782.0500

Zinc sticks, PA (#8mm)

1.08882.5000

Zinc sulfate monohydrate ZnSO4.H2O

1.08883.9050

Zinc sulfate heptahydrate ZnSO4.7H2O

1.08883.1000

Zinc sulfate heptahydrate, PA ZnSO4x7H2O 1000g

1.08883.0100

Zinc sulfate heptahydrate, PA

1.08883.0500

Zinc sulfate heptahydrate, PA ZnSO4x7h2o

1.09991.0001

Zinc sulfate solution 0,1 mol/l (0,1 M) ZnSO4

1.08879.1000

Zinc sulfate, solution O,Lm ZnSO4

1.02409.0100

Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry Zn

1.08774.1000

Zinc, dust, PA Zn

1.08780.0500

Zinc, granulated, PA Zn

1.08789.1000

Zinc, powder, PA Zn

1.08789.0100

Zinc, powder, PA Zn 100g

1.08789.0500

Zinc, powder, PA Zn 500g

1.08739.0001

Zincon C20H15N4NaO6S.H2O

1.08833.1000

Zinc nitrate tetrahydrate

1.51353.0001

LISORB RP8 5MYM CART250-4 1 UNIT

1.14693.0001

Test thử : photocheck color solution in round cells for photometer testing Spectroquant

1.05043.0250

Potassium iodide, PA KI; M 166.01

1.03098.0005

2,2'-Bipyridine

1.70207.0100

Dung dịch chuẩn Beryli : Beryllium standard solution 1000 mg/l Be

8.41357.0010

1,3,5-Trimethoxybenzene for synthesis

1.19804.0100

Dung dịch chuẩn Bismuth : Bismuth standard solution 1000 mg/l Bi Bi(NO3)3

1.70216.0100

GOLD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM

1.00077.0020

MERCKPLATE GALLE-AESCULIN 20 PLATES

1.14676.0001

COMBICHECK 10 SPECTROQUANT 1 SET

1.14675.0001

COMBICHECK 20 SPECTROQUANT 1 SET

1.12422.0025

N-Acetyl-L-cysteine for biochemistry C5H9NO3S

8.40120.0500

Span 40 C22H42O6

8.22185.1000

Tween 40 for synthesis

1.05912.0025

Maltose monohydrate for biochemistry

1.51452.0001

Chromolith® RP-18e 10-4.6 guard

1.08310.0250

O-Toluidine

8.00920.1000

Dicyclohexyl phthalate for synthesis C20H26O4

8.41354.0005

Octacosane for synthesis

1.04350.0100

L-Histidine monohydrochloride monohydrate c6h10cln3o2.H2O

1.00842.0025

Esculin for microbiology (C15H16O9.1,5H2O) C5H16O9.1.5H2O

8.20095.0250

5-Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis

1.11174.0001

CHLORINE AND PH TEST AQUAMERCK

1.05341.0250

Hợp kim đồng - nhôm- kẽm : Devarda's alloy

1.03756.0500

Mật bò khô dùng trong vi sinh : Ox bile dried pure for microbiology

8.18586.1000

Isophorone diisocyanate (mixture of cis- and trans-isomers) C12H18N2O2

1.70355.0100

Dung dịch chuẩn Sulfur : Sulfur ICP standard 1000 mg/l S

1.06601.1000

Natri salicylat : Sodium salicylate C7H5NaO3

1.07192.0001

Enzym : Pepsin (from porcine gastric mucosa) cryst. Lyophilized 10 FIP-U/mg

1.05999.1000

Manganese(II) sulfate monohydrate spray dried EMPROVE® Ph Eur,USP,FCC

1.02129.0001

Chromolith® Performance RP-18e 100-4.6

1.07624.0001

Pseudomonas CN Selective Supplement

8.18203.0005

(9-Fluorenylmethyl) chloroformate for synthesis C15h11clo2

1.50031.0001

Purospher® STAR RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART® 150-4.6

1.08917.0100

Zirconium (IV) oxide chloride octahydrate, PA zrocl2.8H2O

 

Tag:

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803