Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Môi trường nuôi cấy vi sinh

BPLS agar

BPLS agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
 Peptone từ thịt

Peptone từ thịt

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Listeria Selective Agar

Listeria Selective Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
OGYE agar Base

OGYE agar Base

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
SIM medium

SIM medium

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
BRILA broth

BRILA broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ
Nutrient agar

Nutrient agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g
Liên hệ
Nutrient broth

Nutrient broth

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
SABOURAUD 4% dextrose agar

SABOURAUD 4% dextrose agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
MUELLER-HINTON agar

MUELLER-HINTON agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Bismuth sulfite agar

Bismuth sulfite agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
XLD agar

XLD agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
 Cetrimide agar

Cetrimide agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Liên hệ
Triple sugar iron agar

Triple sugar iron agar

Hãng sản xuất: Merck

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
SIMMONS citrate agar

SIMMONS citrate agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai
Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803