Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Môi trường nuôi cấy vi sinh

Mueller Hinton Agar - MastGr

Mueller Hinton Agar - MastGr

Hãng sản xuất: Mast Group - Anh

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Mueller Hinton Agar

Mueller Hinton Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai 

Liên hệ
Yeast Glucose Chloramphenicol (YGC)

Yeast Glucose Chloramphenicol (YGC)

Hãng sản xuất: Biorad - Mỹ

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Yeast Extract Granulated

Yeast Extract Granulated

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Violet Red Bile Lactose Agar

Violet Red Bile Lactose Agar

Hãng sản xuất: Biorad - Mỹ

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Tryptone Power

Tryptone Power

Hãng sản xuất: Biotech - Đức

Quy cách: 500g

Liên hệ
Pseudomonas Agar P

Pseudomonas Agar P

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Meat Extract Powder

Meat Extract Powder

Hãng sản xuất:  Himedia - Ấn Độ

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
 Brain Heart Agar

Brain Heart Agar

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Baird Parker Agar Base

Baird Parker Agar Base

Hãng sản xuất: Himedia - Ấn Độ

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ
Sodium Pyruvate

Sodium Pyruvate

Quy cách: 25g/chai

Hãng sản xuất: Kanto – Nhật Bản

Liên hệ
Blood Agar

Blood Agar

Quy cách: 500g/chai

Hãng sản xuất: Bio – Merieux Pháp

Liên hệ
Agar Mueller-Hinton 2

Agar Mueller-Hinton 2

Quy cách đóng: 500g/chai

Hãng sản xuất: Bio – Merieux Pháp

Liên hệ
Brilliant Green Bile Broth 2%

Brilliant Green Bile Broth 2%

Quy cách đóng: 500g/chai

Hãng sản xuất: Bio Rad Mỹ

Liên hệ
Mac Conkey Agar

Mac Conkey Agar

Hãng sản xuất: Biomerieux - Pháp

Quy cách: 500g/chai

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803