Hỗ trợ trực tuyến call:  0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Miền Nam

----------------------------------------------

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803

Sản phẩm bán chạy

Hóa chất tinh khiết Tư Bản

Starch (Tinh bột)

Starch (Tinh bột)

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 101252

Quy cách: 100g, 250g, 1kg/chai

Liên hệ
Sea sand

Sea sand

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Quy cách: 1kg/chai

Công thức hóa học: SiO₂

Liên hệ
Sodium dodecyl sulfate

Sodium dodecyl sulfate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 8170341000

Quy cách: 1kg/chai

Liên hệ
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate

Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 108092

Quy cách: 250g, 1kg/chai

Liên hệ
Potassium chloride

Potassium chloride

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 104936

Quy cách: 250g, 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Potassium hydrogen phthalate

Potassium hydrogen phthalate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 104874

Quy cách: 250g, 1kg/chai

Liên hệ
Potassium carbonate

Potassium carbonate

Hãng sản xuất: Merck  - Đức

Code: 104928

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ
Potassium dichromate

Potassium dichromate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 104864

Quy cách: 500g, 1kg/chai

Liên hệ
Potassium chromate

Potassium chromate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 104952

Quy cách: 250g, 1kg/chai

Liên hệ
Potassium fluoride

Potassium fluoride

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 1050301000

Quy cách: 1kg/chai

Liên hệ
Potassium chlorate

Potassium chlorate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 104944

Quy cách: 100g, 500g

Liên hệ
Potassium hydrogen sulfate

Potassium hydrogen sulfate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 1048850500

Quy cách: 500g/chai 

Liên hệ
di-Potassium oxalate monohydrate

di-Potassium oxalate monohydrate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 105073

Quy cách: 250g, 1kg/chai

Liên hệ
Potassium iodate

Potassium iodate

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code: 105051

Đóng chai: 100g, 500g

Liên hệ
Potassium disulfite

Potassium disulfite

Hãng sản xuất: Merck - Đức

Code 105057

Quy cách: 500g, 1kg

Liên hệ

Danh sách các đối tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa Chất Công Nghiệp

0904 130 380

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0903 260 837

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 4

Hóa Chất Thí Nghiệm

0969 877 031

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

04.35762089/22146914

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

----------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Hóa chất Công Nghiệp

0966 56 77 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 2

Hóa Chất Công Ngiệp

0904 27 11 77

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 3

Hóa Chất Thí Nghiệm

0916 44 91 66

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm Sóc

Chăm Sóc Khách Hàng

08 54 44 18 66/54441803